logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Lutomiersk

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Nabór na stanowisko urzędnicze
1.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ? ds. rachuby i płac w Referacie Budżetu i Finansów

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze –  ds. rachuby i płac w Referacie Budżetu i Finansów
w Urzędzie Gminy Lutomiersk, z siedzibą przy Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk.

 

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rachuby
i płac w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Gminy Lutomiersk, została wybrana


Pani Ewa Piszwajc

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Pani Ewa Piszwajc  złożyła ofertę na w/w stanowisko w terminie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – ds. rachuby i płac w Referacie Budżetu i Finansów .

Pani Ewa Piszwajc  posiada wymagane wykształcenie, a także bardzo duże doświadczenie zawodowe. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wymaganą wiedzą ze znajomości przepisów z zakresu ustaw:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych;

- ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;

- ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;       

-  ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

- ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej;

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

-rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.


 Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej  Komisja  dokonała oceny kandydatki, którą oceniła pozytywnie. Pani
Ewa Piszwajc  wykazała się bardzo dobrą znajomością w/w ustaw.

 

 

Podczas naboru pozytywnie oceniono przydatność kandydatki do wykonywania pracy na w/w stanowisku urzędniczym ds. rachuby i płac w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Gminy Lutomiersk.

 

Wójt Gminy Lutomiersk

/-/ Tadeusz Borkowski

Lutomiersk, 30.01.2015r.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Szczepaniak
Osoba, która wprowadziła dane: Robert Naglik
Data wytworzenia informacji: 2015-01-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-01-30
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-30 14:34

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc