logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Lutomiersk

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Organy / Rada Gminy / Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2006-2010 / Sesja z dn. 20-05-2009
1.

Uchwały Rady Gminy Lutomiersk podjęte na XXXVII Sesji

UCHWAŁA NR XXXVII/251/09 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

UCHWAŁA NR XXXVII/252/09 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

UCHWAŁA NR XXXVII/253/09 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

UCHWAŁA NR XXXVII/254/09 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIV/229/09 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 marca 2009r.w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/184/1687

UCHWAŁA NR XXXVII/255/09 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIV/228/09 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli wychowawców i innych pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli, dla których Gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/184/1688

UCHWAŁA NR XXXVII/256/09 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/184/1689

UCHWAŁA NR XXXVII/257/09 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/184/1690

UCHWAŁA NR XXXVII/258/09 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/184/1691

UCHWAŁA NR XXXVII/259/09 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/184/1692

UCHWAŁA NR XXXVII/260/09 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości  - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/184/1693

UCH WAŁA NR XXXVII/261/09 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/241/09 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu oświaty

UCHWAŁA XXXVII/262/09 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zakazu poboru wody - jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/150/1464 
 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Rada Gminy Lutomiersk
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2009-06-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-06-10
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-03 08:34

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Sesja z dn. 23-11-2006
 Sesja z dn. 05-12-2006
 Sesja z dn. 11-12-2006
 Sesja z dn. 29-12-2006
 Sesja z dn. 26-02-2007
 Sesja z dn. 19-03-2007
 Sesja z dn. 13-04-2007
 Sesja z dn. 23-04-2007
 Sesja z dn. 04-05-2007
 Sesja z dn. 30-05-2007
 Sesja z dn. 05-06-2007
 Sesja z dn. 29-06-2007
 Sesja z dn. 30-07-2007
 Sesja z dn. 10-09-2007
 Sesja z dn. 30-10-2007
 Sesja z dn. 09-11-2007
 Sesja z dn. 30-11-2007
 Sesja z dn. 28-12-2007
 Sesja z dn. 28-01-2008
 Sesja z dn. 07-02-2008
 Sesja z dn. 03-03-2008
 Sesja z dn. 15-04-2008
 Sesja z dn. 28-04-2008
 Sesja z dn. 26-05-2008
 Sesja z dn. 16-06-2008
 Sesja z dn. 30-06-2008
 Sesja z dn. 30-07-2008
 Sesja z dn. 09-09-2008
 Sesja z dn. 17-10-2008
 Sesja z dn. 19-11-2008
 Sesja z dn. 10-12-2008
 Sesja z dn. 29-12-2008
 Sesja z dn. 26-01-2009
 Sesja z dn. 23-03-2009
 Sesja z dn. 01-04-2009
 Sesja z dn. 20-04-2009
 Sesja z dn. 20-05-2009
 Sesja z dn. 29-06-2009
 Sesja z dn. 03-08-2009
 Sesja z dn. 14-09-2009
 Sesja z dn. 22-10-2009
 Sesja z dn. 20-11-2009
 Sesja z dn. 28-12-2009
 Sesja z dn. 28-01-2010
 Sesja z dn. 09-03-2010
 Sesja z dn. 29-03-2010
 Sesja z dn. 16-04-2010
 Sesja z dn. 26-04-2010
 Sesja z dn. 17-05-2010
 Sesja z dn. 31-05-2010
 Sesja z dn. 13-07-2010
 Sesja z dn. 04-08-2010
 Sesja z dn. 09-09-2010
 Sesja z dn. 29-09-2010
 Sesja z dn. 26-10-2010
 Sesja z dn. 03-11-2010
 Sesja z dn. 09-11-2010
wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc