logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Lutomiersk

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Organy / Komórki organizacyjne urzędu / Referat Budżetu i Finansów
1.

W ramach pracy Referatu  wykonywane są miedzy innymi następujące zadania:

 

 

 

 

 

1)      Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatków lokalnych.

 

 

2)      Prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie zobowiązań podatkowych wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym.

 

 

3)      Wydawanie decyzji ustalających i decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz określającej podatek od środków transportowych.

 

 

4)      Kontrola rachunkowa i rozliczanie inkasentów.

 

 

5)      Prowadzenie podatkowej ewidencji analitycznej , a także ewidencji należności nieprzypisanych.

 

 

6)      Prowadzenie i aktualizacja kart nieruchomości na podstawie danych przekazywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

 

7)      Przygotowywanie decyzji Wójta w sprawie udzielonych ulg podatkowych ( umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie, ulga żołnierska, inwestycyjna, ).

 

 

8)      Podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatków lokalnych (wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych).

 

 

9)      Dokonywanie zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych (ustanawianie hipotek przymusowych, zastawów skarbowych itp.).

 

 

10)   Wydawanie do KRUS-u, ZUS-u, Urzędu Pracy, GOPS-u, szkół i wyższych uczelni, banków , organów ścigania itp. zaświadczeń, których podstawą są informacje zawarte w ewidencji podatkowej

 

 

11)   Prowadzenie kontroli i oględzin nieruchomości położonych na terenie gminy Lutomiersk w celu prawidłowego naliczenia zobowiązań podatkowych  wynikających z ustaw podatkowych.

 

 

12)   Wydawanie postanowień do Urzędu Skarbowego w sprawach udzielanych ulg w zakresie podatku od spadków i darowizn.

 

 

13)   Sporządzanie informacji w zakresie realizowanych dochodów gminy.

 

 

14)   Sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw podatkowych oraz sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

 

 

15)   Prowadzenie postępowania oraz wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz  sporządzanie stosownych sprawozdań.

 

 

16)   Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży oraz rozliczanie  podatku VAT.

 

 

17)   Przyjmowanie wpłat w punkcie kasowym.

18)   Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów  rolnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Liliana Kaleta
Osoba, która wprowadziła dane: Robert Naglik
Data wytworzenia informacji: 2007-07-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-07-13
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-07 09:56

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Referat Organizacyjno-Samorządowy
 Rafarat Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych
 Referat Budżetu i Finansów
 Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
 Referat Rolnictwa i Gospodarki Ziemią
wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc