logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Lutomiersk

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Organy / Rada Gminy / Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014-2018 / Sesja z dn. 26-02-2015
1.

UCHWAŁA NR V/23/15 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=839

Uchwała Nr V/25/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=840

Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1376

Uchwała Nr V/27/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. Inwentaryzacji mienia komunalnego

Uchwała Nr V/28/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1377

Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego

Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIV/228/09 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli wychowawców i innych pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli dla których Gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/255/09 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 20 maja 2009r w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIV/228/09 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 marca 2009r.w sprawie uchwalenia Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli wychowawców i innych pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli dla których Gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1378

Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których Gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1379

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Rada Gminy Lutomiersk
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2015-03-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-03-03
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-09 08:06

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Sesja z dn. 01-12-2014
 Sesja z dn. 05-12-2014
 Sesja z dn. 29-12-2014
 Sesja z dn. 29-01-2015
 Sesja z dn. 26-02-2015
 Sesja z dn. 26-03-2015
 Sesja z dn. 27-04-2015
wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc