logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Lutomiersk

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / WYBORY / Wybory Samorządowe 2014
1.

OBWIESZCZENIA O ZAREJESTROWANYCH KANDYDATACH NA RADNYCH DO RADY POWIATU PABIANICKIEGO I DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R.

OBWIESZCZENIE POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PABIANICACH z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Pabianickiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 22 października  2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - OKRĘG nR 3


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Sylwia Kosińska-Beda
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2014-10-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-10-29
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-29 12:42

rejestr zmian publikacji »

2.

INFORMACJE O SPOSOBIE GŁOSOWANIA

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA
ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU
W WYBORACH DO RAD GMIN I MIAST NIEBĘDĄCYCH MIASTAMI NA PRAWACH POWIATU


INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA
ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU
W WYBORACH
WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST

 

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA
ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO RAD POWIATÓW


INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA
ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Sylwia Kosińska-Beda
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2014-10-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-10-29
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-29 08:26

rejestr zmian publikacji »

3.

GMINNA KOMISJA WYBORCZA

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW
WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

 

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW
RADY GMINY LUTOMIERSK

 

KOMUNIKAT

Gminnej Komisji Wyborczej w Lutomiersku o dyżurach w dniach 15-16 listopada 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Lutomiersku z dnia 24 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Lutomiersk
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

 

UCHWAŁA Nr 11 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Lutomiersku z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

 

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ  w Lutomiersku
z dnia 22 października 2014 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych do Rady Gminy Lutomiersk

 

UCHWAŁA Nr 7 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Lutomiersku z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

UCHWAŁA Nr 8 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Lutomiersku z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustalenia terminu, miejsca oraz sposobu przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych do Rady Gminy Lutomiersk w drodze losowania

 

K O M U N I K A T   G M I N N E J  K O M I S J I  W Y B O R C Z EJ  W  L U T O M I E R S K U
z dnia 20 października 2014 r.
o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych  w wyborach
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

UCHWAŁA Nr 9 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Lutomiersku z dnia 20 października 2014 r. w sprawie sporządzenia listy kandydatów na Wójta Gminy Lutomiersk w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUTOMIERSKU
z dnia 20 października 2014 r.
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Lutomiersk w wyborach
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

INFORMACJA
Gminnej Komisji Wyborczej w Lutomiersku
o składzie komisji, swojej siedzibie oraz pełnionych dyżurach

Plan działań Gminnej Komisji Wyborczej w Lutomiersku

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

- załacznik nr 1 - skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi

- załacznik nr 3 - skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Pabianicach

- załacznik nr 18 - skład Gminnej Komisji Wyborczej w Lutomiersku


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Sylwia Kosińska-Beda
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2014-09-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-09-23
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-12 08:08

rejestr zmian publikacji »

4.

REJESTRY I SPISY WYBORCÓW

Rejestr wyborcówinformacja PKW

DRUK - Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

DRUK - Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

DRUK - Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

Spis wyborcówinformacja PKW 

Udostępnienie spisu wyborców - infomacja PKW

INFORMACJA Wójta Gminy Lutomiersk o sporządzonym spisie wyborców

DRUK - Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Sylwia Kosińska-Beda
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2014-09-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-09-15
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-29 08:22

rejestr zmian publikacji »

5.

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

INFORMACJA O SKŁADACH OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, WRAZ Z FUNKCJAMI PEŁNIONYMI PRZEZ CZŁONKÓW KOMISJI ORAZ O GODZINACH PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W DNIU WYBORÓW W GMINIE LUTOMIERSK

 

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczejinformacja PKW

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie członkostwa w komisjach wyborczych

Komunikat Wójta Gminy Lutomiersk o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

DRUK - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Sylwia Kosińska-Beda
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2014-09-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-09-15
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-05 09:36

rejestr zmian publikacji »

6.

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LUTOMIERSK związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 444/14 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 17 października 2014 r. w sprawie wskazania pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych do składu obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 445/14 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 17 października 2014 r. w sprawie skazania do składu obwodowej komisji wyborczej pracownika jednostki, w której utworzony jest odrębny obwód głosowania

Zarządzenie Nr 446/14 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji

Zarządzenie Nr 447/14 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 441/14 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

Zarządzenie Nr 440/14 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych miejsc - na obszarze Gminy Lutomiersk -przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 48/W/2014 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 12 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu do załatwiania spraw związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 46/W/2014 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 2 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu do obsługi związanej z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., na obszarze Gminy Lutomiersk

Zarządzenie Nr 422/14 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wykazu miejsc na obszarze Gminy Lutomiersk przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Sylwia Kosińska-Beda
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2014-09-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-09-02
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-20 16:39

rejestr zmian publikacji »

7.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW  z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2014r. poz. 1134)


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Sylwia Kosińska-Beda
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2014-09-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-09-02
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-02 14:15

rejestr zmian publikacji »

8.

GEOGRAFIA WYBORCZA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK
z dnia 5 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lutomiersku w wyborach do Rady Gminy Lutomiersk zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Uchwała Nr XXVI/179/12 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lutomiersk na okręgi wyborcze 

 

Uchwała Nr L/350/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lutomiersk na okręgi wyborcze

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3003


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK
z dnia 13 października 2014 r. o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego dla przeprowadzenia wyborów rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Uchwała Nr XXX/198/12 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lutomiersk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=595

Uchwała Rady Gminy Lutomiersk Nr LIII/366/14 z dnia 19 września w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

Obwieszczenie Starosty Pabianickiego z dnia 4 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pabianicach w wyborach do Rady Powiatu Pabianickiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 1 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

OBWIESCZENIE Wojewody Łódzkiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Sylwia Kosińska-Beda
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2014-07-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-07-25
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-29 09:25

rejestr zmian publikacji »

9.

INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB OSÓB KTÓRE SKOŃCZYŁY 75 LAT

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnychinformacja PKW

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostana zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. - informacja PKW

Głosowanie przez pełnomocnika - informacja PKW

 

INFORMACJA Wójta Gminy Lutomiersk o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania

DRUK - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

DRUK - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Głosowanie korespondencyjneinformacja PKW

 

INFORMACJA Wójta Gminy Lutomiersk o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego

DRUK - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w wybranym przez niego obwodzie głosowaniainformacja PKW


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Sylwia Kosińska-Beda
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2014-07-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-07-25
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-22 15:22

rejestr zmian publikacji »

10.

INFORMACJE PKW i KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI

 

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI
w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o terminie złożenia sprawozdań finansowych oraz miejscu i sposobie udostępnienia do wglądu przedłożonych komisarzowi wyborczemu sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów yborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA
KOMISARZA WYBORCZEGO
w Łodzi
z dnia 23 listopada 2014 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego

 

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA
KOMISARZA WYBORCZEGO
w Łodzi
z dnia 23 listopada 2014 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego

 

AKTY PRAWNE, OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY, WYJAŚNIENIA, OPINIE, INFORMACJE
I PISMA OKÓLNE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
- dotyczące wyborów samorządowych 2014r. znajdują się na stronie PKW

 SERWIS INFORMACYJNY  PKW

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

Informacje o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie podania do wiadomości publicznej liczby mieszkańców w poszczególnych gminach (miastach) wchodzących w zakres właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Łodzi według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Sylwia Kosińska-Beda
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2014-07-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-07-25
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-12 08:19

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Wybory Prezydenta RP 2015
 Wybory Samorządowe 2014
wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc