logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Lutomiersk

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Budżet / Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Dotyczące sprawozdań z wykonania budżetu gminy
 Dotyczące informacji z wykonania budżetu gminy
 Dotyczące projektu budżetu gminy
 Dotyczące zaciąganych pożyczek i kredytów
 Dotyczące możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego
 Dotyczące wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lutomiersk o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
 Dotyczące projektu wieloletniej prognozy finansowej
 Dotyczące prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągnietych zobowiązań Gminy Lutomiersk
wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc