logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Lutomiersk

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Organy / Rada Gminy / Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014 / Sesja z dn. 27-02-2014
1.

Uchwała Nr XLVII/325/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014

Uchwała Nr XLVII/326/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2014-2019

Uchwała Nr XLVII/327/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Lutomiersk na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XLVII/328/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XLVII/329/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XLVII/330/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/233/13 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lutomiersk do realizacji Projektu pod nazwą „Trasy Rowerowe EuroVelo”

Uchwała Nr XLVII/331/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/320/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Uchwała Nr XLVII/332/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr XLVII/333/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lutomiersk

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Rada Gminy Lutomiersk
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2014-03-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-03-03
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-15 10:23

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Sesja z dn. 01-12-2010
 Sesja z dn. 13-12-2010
 Sesja z dn. 28-12-2010
 Sesja z dn. 13-01-2011
 Sesja z dn. 22-02-2011
 Sesja z dn. 21-03-2011
 Sesja z dn. 19-04-2011
 Sesja z dn. 12-05-2011
 Sesja z dn. 27-06-2011
 Sesja z dn. 30-08-2011
 Sesja z dn. 28-09-2011
 Sesja z dn. 21-10-2011
 Sesja z dn. 21-11-2011
 Sesja z dn. 01-12-2011
 Sesja z dn. 28-12-2011
 Sesja z dn. 30-01-2012
 Sesja z dn. 05-03-2012
  Sesja z dn. 26-03-2012
 Sesja z dn. 25-04-2012
 Sesja z dn. 30-04-2012
 Sesja z dn. 16-05-2012
 Sesja z dn. 11-06-2012
 Sesja z dn. 27-06-2012
 Sesja z dn. 21-08-2012
 Sesja z dn. 19-09-2012
 Sesja z dn. 26-09-2012
 Sesja z dn. 05-11-2012
 Sesja z dn. 26-11-2012
 Sesja z dn. 17-12-2012
 Sesja z dn. 28-12-2012
 Sesja z dn. 31-01-2013
 Sesja z dn. 18-02-2013
 Sesja z dn. 22-03-2013
 Sesja z dn. 18-04-2013
 Sesja z dn. 14-05-2013
 Sesja z dn. 29-05-2013
 Sesja z dn. 25-06-2013
 Sesja z dn. 23-07-2013
  Sesja z dn. 27-09-2013
 Sesja z dn. 22-10-2013
 Sesja z dn. 08-11-2013
 Sesja z dn. 22-11-2013
 Sesja z dn. 16-12-2013
 Sesja z dn. 30-12-2013
 Sesja z dn. 27-01-2014
 Sesja z dn. 27-02-2014
 Sesja z dn. 08-04-2014
 Sesja z dn. 27-05-2014
 Sesja z dn. 26-06-2014
 Sesja z dn. 12-08-2014
 Sesja z dn. 26-08-2014
 Sesja z dn. 19-09-2014
 Sesja z dn. 07-10-2014
 Sesja z dn. 04-11-2014
 Sesja z dn. 12-11-2014
wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc