logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Lutomiersk

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Gospodarka ruchomymi składnikami majątku gminy
1.

Ogłoszenie o przetargu

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Informuję, iż na podstawie:
Zarządzenia Nr 21/2011 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego autobusu marki AUTOSAN H9-21 o nr rej. SAK 9923, stanowiącego własność Gminy Lutomiersk
 
I. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego:
- Autobus
- marki: Autosan
- Typ: H-9-21
- Nr VIN 560219
- Nr rejestracyjny: SAK 9923
- liczba miejsc: siedzących 39
- rodzaj silnika: wysokoprężny, 6540 cm3 – 120 KM
- rok produkcji: 1986
- przebieg pojazdu: 157 980 km
- niesprawny technicznie
 
II. Cena wywoławcza: 2.195 zł. netto + VAT 0% = 2.195 zł. brutto (słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych brutto)
III. Pisemne oferty z podaniem nazwy oferenta, daty sporządzenia oferty, oraz ceny brutto należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Lutomiersku do dnia 20 kwietnia 2011 r. do godz. 900
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 20 kwietnia 2011 r. o godz.915 w siedzibie sprzedającego.
 
IV. Składnik mienia będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na terenie Gimnazjum w Lutomiersku. Osobą odpowiedzialną za jego okazanie jest Pani Agnieszka Kiedrzyńska, tel. 43 6775058 (termin należy uzgodnić wcześniej telefonicznie).
 
V. Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu przetargu proszone są o złożenie oferty wraz z załącznikami, skierowanej na adres: 
Gmina Lutomiersk
Pl. Jana Pawła II 11
95-083 Lutomiersk
(sekretariat)
Ofertę złożyć należy w terminie do 20.04.2011 roku do godziny 9.00 (w zamkniętej kopercie z napisem: OFERTA NA ZAKUP AUTOBUSU nie otwierać przed dniem 20 kwietnia 2011 roku przed godz. 900” ).
 
VI. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
VII. Formularz ofertowy stanowiący zał. nr 1 i wzór umowy będący zał. Nr 2 do Regulaminu przetargu, dostępne są w Gminnym Ośrodku Oświaty Lutomiersku pokój Nr 8.
 
VIII. Regulamin przetargu dostępny jest na stronie www.bip.lutomiersk.akcessnet.net
.
 

 


Załączniki: Rozmiar:
64.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty
Osoba, która wprowadziła dane: Andrzej Kosiński
Data wytworzenia informacji: 2011-04-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-04-08
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-13 08:52

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc