przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Gminy LUTOMIERSK www.lutomiersk.pl  
Urząd
menu Dane podstawowe 
menu Godziny urzędowania 
menu Struktura organizacyjna 
menu Elektroniczna skrzynka podawcza 
menu Dzienniki Ustaw i Monitorów Polskich, Baza Aktów Własnych 
Organy
menu Wójt Gminy 
menu Sekretarz 
menu Skarbnik 
menu Rada Gminy 
- Przewodniczący Rady
- Skład Rady
- Regulamin
- Kompetencje
- Sesje
- Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2002-2006
- Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2006-2010
- Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
-- Sesja z dn. 01-12-2010
-- Sesja z dn. 13-12-2010
-- Sesja z dn. 28-12-2010
-- Sesja z dn. 13-01-2011
-- Sesja z dn. 22-02-2011
-- Sesja z dn. 21-03-2011
-- Sesja z dn. 19-04-2011
-- Sesja z dn. 12-05-2011
-- Sesja z dn. 27-06-2011
-- Sesja z dn. 30-08-2011
-- Sesja z dn. 28-09-2011
-- Sesja z dn. 21-10-2011
-- Sesja z dn. 21-11-2011
-- Sesja z dn. 01-12-2011
-- Sesja z dn. 28-12-2011
-- Sesja z dn. 30-01-2012
-- Sesja z dn. 05-03-2012
--  Sesja z dn. 26-03-2012
-- Sesja z dn. 25-04-2012
-- Sesja z dn. 30-04-2012
-- Sesja z dn. 16-05-2012
-- Sesja z dn. 11-06-2012
-- Sesja z dn. 27-06-2012
-- Sesja z dn. 21-08-2012
-- Sesja z dn. 19-09-2012
-- Sesja z dn. 26-09-2012
-- Sesja z dn. 05-11-2012
-- Sesja z dn. 26-11-2012
-- Sesja z dn. 17-12-2012
-- Sesja z dn. 28-12-2012
-- Sesja z dn. 31-01-2013
-- Sesja z dn. 18-02-2013
-- Sesja z dn. 22-03-2013
-- Sesja z dn. 18-04-2013
-- Sesja z dn. 14-05-2013
-- Sesja z dn. 29-05-2013
-- Sesja z dn. 25-06-2013
-- Sesja z dn. 23-07-2013
--  Sesja z dn. 27-09-2013
-- Sesja z dn. 22-10-2013
-- Sesja z dn. 08-11-2013
-- Sesja z dn. 22-11-2013
-- Sesja z dn. 16-12-2013
-- Sesja z dn. 30-12-2013
-- Sesja z dn. 27-01-2014
-- Sesja z dn. 27-02-2014
-- Sesja z dn. 08-04-2014
-- Sesja z dn. 27-05-2014
-- Sesja z dn. 26-06-2014
-- Sesja z dn. 12-08-2014
-- Sesja z dn. 26-08-2014
-- Sesja z dn. 19-09-2014
-- Sesja z dn. 07-10-2014
-- Sesja z dn. 04-11-2014
-- Sesja z dn. 12-11-2014
-  Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
- Dyżury radnych
menu Komisje Rady 
menu Komórki organizacyjne urzędu 
menu Urząd Stanu Cywilnego 
menu Samodzielne stanowiska 
Prawo Lokalne
menu Statut 
menu Regulamin 
menu Budżet 
menu Uchwały 
menu Zarządzenia Wójta 
menu Obwieszczenia i zawiadomienia 
menu Podatki i opłaty lokalne 
menu Zagospodarowanie przestrzenne 
menu Gospodarka Nieruchomościami  
menu Gospodarka komunalna 
menu Pozostałe 
Zamówienia Publiczne
menu Ogłoszenia Przetargów 
Załatwianie Spraw
menu Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 
Inne
menu Jednostki organizacyjne 
menu Gospodarka ruchomymi składnikami majątku gminy 
menu Oświata 
menu Jednostki pomocnicze 
menu Wolontariat i pożytek publiczny 
menu Stowarzyszenia i związki członkowskie 
menu Spółki prawa handlowego 
menu Oferty inwestycyjne 
menu Rejestry i ewidencje 
menu Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Lutomiersk 
menu Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Lutomiersk 
menu Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 
menu Oświadaczenia majątkowe pracowników urzędu 
menu Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół 
menu Oświadczenia majątkowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku 
menu Sport 
menu Informacje nieudostępnione 
menu Nabór na stanowisko urzędnicze 
menu WYBORY 
menu Medale i Odznaczenia 
menu Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
Szukaj w BIP:  
 Organy > Rada Gminy > Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014 > Sesja z dn. 08-04-2014
1.

Uchwała Nr XLVIII/334/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Medalu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Lutomiersk”

Uchwała Nr XLVIII/335/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014

Uchwała Nr XLVIII/336/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2014-2019

Uchwała Nr XLVIII/337/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Mikołajewice”

Uchwała Nr XLVIII/338/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk na 2014 rok

Uchwała Nr XLVIII/339/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XLVIII/340/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Lutomiersk oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

- załacznik nr 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA ROK.........

- załacznik nr 2 INFORMACJA MIESIĘCZNA o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola

 - załacznik nr 3 Rozliczenie wykorzystania dotacji podmiotowych

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1747

 Uchwała Nr XLVIII/341/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 8 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę NR XLVII/329/14 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

- załacznik nr 1

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Gminy Lutomiersk
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2014-04-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-04-09
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-28 14:16

rejestr zmian publikacji » do góry


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Sesja z dn. 01-12-2010
 Sesja z dn. 13-12-2010
 Sesja z dn. 28-12-2010
 Sesja z dn. 13-01-2011
 Sesja z dn. 22-02-2011
 Sesja z dn. 21-03-2011
 Sesja z dn. 19-04-2011
 Sesja z dn. 12-05-2011
 Sesja z dn. 27-06-2011
 Sesja z dn. 30-08-2011
 Sesja z dn. 28-09-2011
 Sesja z dn. 21-10-2011
 Sesja z dn. 21-11-2011
 Sesja z dn. 01-12-2011
 Sesja z dn. 28-12-2011
 Sesja z dn. 30-01-2012
 Sesja z dn. 05-03-2012
  Sesja z dn. 26-03-2012
 Sesja z dn. 25-04-2012
 Sesja z dn. 30-04-2012
 Sesja z dn. 16-05-2012
 Sesja z dn. 11-06-2012
 Sesja z dn. 27-06-2012
 Sesja z dn. 21-08-2012
 Sesja z dn. 19-09-2012
 Sesja z dn. 26-09-2012
 Sesja z dn. 05-11-2012
 Sesja z dn. 26-11-2012
 Sesja z dn. 17-12-2012
 Sesja z dn. 28-12-2012
 Sesja z dn. 31-01-2013
 Sesja z dn. 18-02-2013
 Sesja z dn. 22-03-2013
 Sesja z dn. 18-04-2013
 Sesja z dn. 14-05-2013
 Sesja z dn. 29-05-2013
 Sesja z dn. 25-06-2013
 Sesja z dn. 23-07-2013
  Sesja z dn. 27-09-2013
 Sesja z dn. 22-10-2013
 Sesja z dn. 08-11-2013
 Sesja z dn. 22-11-2013
 Sesja z dn. 16-12-2013
 Sesja z dn. 30-12-2013
 Sesja z dn. 27-01-2014
 Sesja z dn. 27-02-2014
 Sesja z dn. 08-04-2014
 Sesja z dn. 27-05-2014
 Sesja z dn. 26-06-2014
 Sesja z dn. 12-08-2014
 Sesja z dn. 26-08-2014
 Sesja z dn. 19-09-2014
 Sesja z dn. 07-10-2014
 Sesja z dn. 04-11-2014
 Sesja z dn. 12-11-2014
wersja do druku wersja do druku