logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Lutomiersk

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Zarządzenia Wójta
1.

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Lutomiersk - kadencja 2002-2006

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LUTOMIERSK
Kadencja 2002-2006
 
 
 
Numer zarządzenia
Data wydania
W sprawie
1.
2.
3.
1/2002
10-12-2002
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na 2002 rok
2/2002
10-12-2002
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na 2002 rok
3/2002
10-12-2002
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na 2002 rok
4/2002
10-12-2002
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na 2002 rok
5/2002
17-12-2002
Dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
6/2002
31-12-2002
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na 2002 rok
7/2002
31-12-2002
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na 2002 rok
8/2002
31-12-2002
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na 2002 rok
9/2002
31-12-2002
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na 2002 rok
10/2002
31-12-2002
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na 2002 rok
11/2003
07-01-2003
Zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie niedoboru budżetu występującego w ciągu roku budżetowego
12/2003
07-01-2003
Powołania Komisji Przetargowej
13/2003
08-01-2003
Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych
14/2003
20-01-2003
Układu wykonawczego Budżetu Gminy Lutomiersk
15/2003
04-02-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na 2003 rok
16/2003
04-02-2003
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na 2003 rok
17/2006
06-02-2003
Powołania Komisji Przetargowej
18/2003
10-02-2003
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na 2003 rok
19/2003
12-02-2003
Powołania Komisji Przetargowej
20/2003
-
-
21/2003
24-02-2003
Ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży
22/2003
24-02-2003
Zmian Budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2003
23/2003
24-02-2003
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lutomiersk
24/2003
03-03-2003
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2003
25/2003
11-03-2003
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2003
26/2003
11-03-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
27/2003
17-03-2003
Odwołania Pani mgr Barbary Świstek ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lutomiersku
28/2003
17-03-2003
Powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutomiersku Pani mgr Cecylii Bujnowicz Wasilewskiej
29/2003
18-03-2003
Powołania Komisji Przetargowej
30/2003
18-03-2003
Powołania Komisji Przetargowej
31/2003
18-03-2003
Powołania Komisji Przetargowej
32/2003
18-03-2003
Powołania Komisji Przetargowej
33/2003
21-03-2003
Zmieniające zarządzenie w sprawie odwołania Pani mgr Barbary Świstek ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lutomiersku
34/2003
21-03-2003
Uchylające zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lutomiersku Pani mgr Cecylii Bujnowicz Wasilewskiej
35/2003
21-03-2003
Udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej gminy w zakresie zarządu mieniem
36/2003
24-03-2003
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2003
37/2003
31-03-2003
Powołania Komisji Przetargowej
38/2003
31-03-2003
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na 2003 rok
39/2003
31-03-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
40/2003
31-03-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
41/2003
31-03-2003
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2003
42/2003
10-04-2003
Uchylenia zarządzenia Nr 24/2003 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2003
43/2003
15-04-2003
Powołania Komisji Przetargowej
44/2003
15-04-2003
Powołania Komisji Przetargowej
45/2003
28-04-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
46/2003
28-04-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
47/2003
28-04-2003
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2003
48/2003
28-04-2003
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2003
49/2003
12-05-2003
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2003
50/2003
12-05-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
51/2003
12-05-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
52/2003
12-05-2003
Uchylenia zarządzenia Nr 27/2003 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 17 marca 2003 r. odwołującego Pani mgr Barbarę Świstek ze stanowiska Dyrektora Szkoły podstawowej w Lutomiersku
53/2003
14-05-2003
Powołania komisji Przetargowej
54/2003
19-05-2003
Ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży
55/2003
19-05-2003
Powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w gminie Lutomiersk
56/2003
16-06-2003
Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
57/2003
23-0-2003
Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku
58/2003
30-06-2003
Powołania Gminnej Przetargowej
59/2003
30-06-2003
Powołania Gminnej Przetargowej
60/2003
30-06-2003
Powołania Gminnej Przetargowej
61/2003
30-06-2003
Powołania Komisji Gminnej ds. Szacowania Szkód
62/2003
30-06-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
63/2003
30-06-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
64/2003
30-06-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
65/2003
30-06-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
66/2003
30-06-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
67/2003
30-06-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
68/2003
30-06-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
69/2003
30-06-2003
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2003
70/2003
30-06-2003
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2003
71/2003
30-06-2003
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2003
72/2003
30-06-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
73/2003
30-06-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
74/2003
30-06-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
75/2003
30-06-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
76/2003
30-06-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
77/2003
30-06-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
77a/2003
01-07-2003
Powołania składu Komisji ds. odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Sieć wodociągowa w miejscowości Stanisławów Stary gm. Lutomiersk”
78/2003
10-07-2003
Zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie niedoboru budżetu występującego w ciągu roku budżetowego
79/2003
16-07-2003
Powołania Komisji Przetargowej
80/2003
16-07-2003
Powołania Komisji Przetargowej
81/2003
16-07-2003
Powołania Komisji Przetargowej
82/2003
16-07-2003
Powołania Komisji Przetargowej
83/2003
16-07-2003
Powołania Komisji Przetargowej
84/2003
18-07-2003
Przeznaczenia do oddania w najem na okres nie dłuższy niż 3 lata lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym we wsi Kazimierz, gm. Lutomiersk, na działce oznaczonej nr 453 o pow. 0,09 ha
85/2003
18-07-2003
Ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Lutomiersk, przeznaczonego do oddania w najem
86/2003
18-07-2003
Ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży
87/2003
21-07-2003
Powołania Komisji Przetargowej
88/2003
01-08-2003
Powołania Komisji Przetargowej
89/2003
01-08-2003
Powołania Komisji Przetargowej
90/2003
08-08-2003
Uchylenia zarządzenia Nr 70/2003 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2003
91/2003
08-08-2003
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2003
92/2003
08-08-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
93/2003
08-08-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
94/2003
13-08-2003
Powołania Komisji Przetargowej
95/2003
18-08-2003
Wyboru formy przetargu na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym we wsi Kazimierz, gmina Lutomiersk oraz ustalenia treści ogłoszenia o przetargu
96/2003
22-08-2003
Powalania Komisji Przetargowej
97/2003
27-08-2003
Powalania Komisji Przetargowej
98/2003
28-08-2003
Powalania Komisji Przetargowej
99/2003
29-08-2003
Powalania Komisji Przetargowej
100/2003
03-09-2003
Powalania Komisji Przetargowej
101/2003
08-09-2003
Ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży
102/2003
16-09-2003
Powalania Komisji Przetargowej
103/2003
30-09-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na 2003 rok
104/2003
30-09-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na 2003 rok
105/2003
30-09-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na 2003 rok
106/2003
30-09-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na 2003 rok
107/2003
30-09-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na 2003 rok
108/2003
30-09-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na 2003 rok
109/2003
30-09-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na 2003 rok
110/2003
30-09-2003
Wyboru formy przetargu i ustalenia wysokości wadium
11/2003
30-09-2003
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na 2003 rok
112/2003
30-09-2003
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na 2003 rok
113/2003
06-10-2003
Nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej we wsi Zalew gm. Lutomiersk, oznaczonej działką nr 147/1 opow. 09/dziesiątych/ arów i 14/czternaście/ metrów kwadratowych
114/2003
07-10-2003
Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
115/2003
14-10-2003
Zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie niedoboru budżetu występującego w ciągu roku budżetowego
116/2003
17-10-2003
Powołania Komisji Przetargowej i ustalenia wysokości wadium
117/2003
22-10-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
118/2003
04-11-2003
Nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej we wsi Zalew gm. Lutomiersk, oznaczonej działka nr 147/8 o pow. 8 arów i 79 m2
119/2003
10-11-2003
Wyboru formy przetargu i ustalenia wysokości wadium
120/2003
10-11-2003
Ogłoszenia wykazu lokali użytkowych, przeznaczonych do oddania w najem
121/2003
10-11-2003
Wyboru formy przetargu i wysokości wadium
122/2003
10-11-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
123/2003
10-11-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
124/2003
17-11-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
125/2003
26-11-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
126/2003
26-11-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
127/2003
26-11-2003
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2003
128/2003
02-12-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
129/2003
02-12-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
130/2003
02-12-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
131/2003
02-12-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
132/2003
05-12-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
133/2003
05-12-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
134/2003
10-12-2003
Nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych położonych we wsi Wrząca gm. Lutomiersk, oznaczonych działkami nr 47/6, 47/7 i 48/1 o łącznym obszarze 20 arów i 60 m2
135/2003
10-12-2003
Nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych położonych we wsi Wrząca gm. Lutomiersk, oznaczonych działkami nr 48/4, 48/5 i 49/2 o łącznym obszarze 21 arów i 10 m2
135a/2003
15-12-2003
Nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych położonych we wsi Wrząca gm. Lutomiersk, oznaczonych działkami nr 49/3 i 49/4 o łącznym obszarze 19 arów i 61 m2
136/2003
11-12-2003
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2003
137/2003
11-12-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
138/2003
15-12-2003
Przedłożenia projektu budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2004
139/2003
23-12-2003
Powołania Komisji Przetargowej
140/2003
31-12-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
141/2003
31-12-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
142/2003
31-12-2003
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2003
143/2003
31-12-2003
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2003
144/2003
31-12-2003
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2003
145/2003
31-12-2003
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2003
146/2004
07-01-2004
Powołania Komisji Przetargowej
147/2004
27-01-2004
Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
148/2004
17-03-2004
Wyznaczenia nauczycieli do podejmowania bieżących decyzji w sytuacji nieobecności dyrektora szkoły
149/2004
22-03-2004
Wyboru formy przetargu i ustalenia wysokości wadium
150/2004
29-03-2004
Układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok
151/2004
06-04-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
152/2004
07-04-2004
Powołania Komisji Przetargowej i ustalenia wysokości wadium
153/2004
07-04-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
154/2004
07-04-2004
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2004
155/2004
21-04-2004
Powołania Komisji Przetargowej
156/2004
21-04-2004
Powołania Komisji Przetargowej
157/2004
27-04-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
158/2004
28-04-2004
Zasad zajmowania pasa drogowego dróg administrowanych przez Gminę Lutomiersk, a nie zaliczonych do kategorii dróg gminnych
159/2004
05-05-2004
Powołania Komisji Przetargowej
160/2004
11-05-2004
Powołania Komisji Przetargowej
161/2004
11-05-2004
Wyboru formy przetargu i ustalenia wysokości wadium
162/2004
14-05-2004
Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
163/2004
14-05-2004
Upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej
164/2004
20-05-2004
Powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Lutomiersk
165/2004
25-05-2004
Powołania Komisji Przetargowej i ustalenia wysokości wadium
166/2004
31-05-2004
Powołania Komisji Przetargowej
167/2004
31-05-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
168/2004
31-05-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
169/2004
31-05-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
170/2004
03-06-2004
Powołania Komisji Przetargowej
171/2004
04-06-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
173/2004
04-06-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
174/2004
09-09-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
175/2004
16-06-2004
Uchylenia Zarządzenia Nr 153-2004 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 07 kwietnia 2004 r w sprawie zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
176/2004
18-06-2004
Zatwierdzenia rocznego sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku
177/2004
23-06-2004
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2004
178/2004
23-06-2004
Uchylenia Zarządzenia Nr 176/2004 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 23 czerwca 2004 r w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2004
179/2004
30-06-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
180/2004
30-06-2004
Zmian w budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
181/2004
30-06-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
182/2004
30-06-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
183/2004
30-06-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
184/2004
30-06-2004
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2004
185/2004
30-06-2004
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2004
186/2004
02-07-2004
Powołania Komisji Przetargowej
187/2004
13-07-2004
Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela mianowanego starającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
188/2004
13-07-2004
Powołania Komisji Przetargowej
189/2004
13-07-2004
Powołania Komisji Przetargowej
190/2004
13-07-2004
Powołania Komisji Przetargowej
191/2001
14-07-2004
Powołania Komisji Przetargowej
192/2004
14-07-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
193/2004
22-07-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
194/2004
22-07-2004
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2004
194a/2004
05-08-2004
Powołania Komisji Odbiorczej do przeprowadzenia odbioru inwestycji pn. „przebudowa nawierzchni ulicy Głowackiego na dł. 257 m w miejscowości Lutomiersk gm. Lutomiersk
195/20041
09-08-2004
Powołania Komisji Przetargowej
196/2004
09-08-2004
Powołania Komisji Przetargowej
197/2004
09-08-2004
Powołania Komisji Przetargowej
198/2004
09-08-2004
Powołania Komisji Przetargowej
199/2004
09-08-2004
Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres nie dłuższy niż 3 lata
200/2004
09-08-2004
Ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego do oddania w najem
201/20004/
18-08-2004
Uchylenia Zarządzenia Nr 184/2004 Wójta Gminy Lutomiersk w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku w zakresie robót zleconych
202/2004
23-08-2004
Wyboru formy przetargu i ustalenia wysokości wadium
203/2004
23-08-2004
Powołania Komisji Przetargowej i ustalenia wysokości postępowania
204/2004
31-08-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
205/2004
31-08-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
206/2004
31-08-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
207/2004
31-08-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
208/2004
31-08-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
209/2004
31-08-2004
Ustalenia wzoru i terminu i sposobu publikacji wykazu podmiotów będących przedsiębiorcami, którym Wójt Gminy Lutomiersk umorzył zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego w kwocie wyższej niż 100 zł
210/2004
01-09-2004
Powołania Komisji Przetargowej
211/2004
06-09-2004
Powołania Komisji Przetargowej
212/2004
07-09-2007
Powołania Komisji Przetargowej
213/2004
13-09-2004
Sprzedaży bezprzetargowej w drodze rokowań nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lutomiersk za cenę ustaloną w tych rokowaniach
214/2004
14-09-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
215/2004
16-09-2004
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2004
216/2004
20-09-2004
Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej
217/2004
29-09-2004
Powołania Komisji Przetargowej
218/2004
30-09-2004
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2004
219/2004
30-09-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
220/2004
30-09-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
221/2004
30-09-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
222/2004
30-09-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
223/2004
30-09-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
224/2004
30-09-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
225/2004
30-09-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
226/2004
30-09-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
227/2004
30-09-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
228/2004
30-092004-
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
229/2004
30-09-2004
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2004
229a/2004
30-09-2004
Uchylenia zarządzenia Nr 206-2004 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
229b/2004
30-09-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
229c/2004
30-09-2004
Uchylenia zarządzenia Nr208/2004 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
229d/2004
30-09-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
230/2004
11-10-2004
Powołania Komisji Przetargowej
231/2004
18-10-2004
Powołania Komisji Przetargowej
232/20004
18-10-2004
Powołania Komisji Przetargowej
233/2004
19-10-2004
Powołania Komisji Przetargowej
234/2004
25-10-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
235/2004
25-10-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
236/2004
27-10-2004
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2004
237/2004
27-10-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
238/2004
27-10-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
239/2004
27-10-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
240/2004
27-10-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
241/2004
03-11-2004
 Powołania Komisji Przetargowej
242/2004
09-11-2004
Przekazania do uzgodnień i opinii zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” obejmującego cały obszar Gminy Lutomiersk
243/2004
15-11-2004
Przedłożenia projektu budżetu gminy Lutomiersk na rok 2005
244/2004
15-11-2004
Powołania Komisji Przetargowej
245/2004
17-11-2004
Powołania Komisji Przetargowej
246/2004
22-11-2004
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży
247/2004
23-11-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
248/2004
24-11-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
249/2004
24-11-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
250/2004
08-12-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
251/2004
08-12-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
252/2004
08-12-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
253/2004
08-12-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
254/2004
27-12-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
255/2004
27-12-2004
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2004
256/2004
30-12-2004
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2004
257/2004
30-12-2004
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
258/2004
31-12-2004
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2004
259/2004
31-12-2004
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2004
260/2005
12-01-2005
Wyboru formy przetargu i ustalenia wysokości wadium
261/2005
17-01-2005
Powołania Komisji przetargowej
262/2005
17-01-2005
Powołania Komisji Przetargowej
263/2005
18-02-2005
Powołania Obwodowej Komisji Wyborczej
264/2005
21-02-2005
Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego w dniu 25.02.2005r.
265/2005
04-03-2005
Powołania Komisji Przetargowej
266/2005
11-03-2005
Powołania Komisji Przetargowej
267/2005
11-03-2005
Powołania Komisji Przetargowej
268/2005
29-03-2005
Powołania Komisji Przetargowej
269/2005
31-03-2005
Powołania Komisji Przetargowej
270/2005
31-03-2005
Układu wykonawczego gminy na rok 2005
271/2005
31-03-2005
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2005
272/2005
31-03-2005
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2005
273/2005
31-03-2005
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2005
274/2005
22-04-2005
Powołania Komisji Przetargowej
275/2005
22-04-2005
Powołania Komisji Przetargowej
276/2005
22-04-2005
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2005
277/2005
25-04-2005
Powołania Komisji przetargowej
277a/2005
29-04-2005
Ustalenia wzorów formularzy służących do naliczania i rozliczania dotacji przekazywanych dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujący na terenie gminy Lutomiersk
278/2005
12-05-2005
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
279/2005
12-05-2005
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2005
280/2005
12-05-2005
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
281/2005
12-05-2005
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
282/2005
12-05-2005
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004
283/2005
16-05-2005
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży
284/2005
17-05-2005
Powołania Komisji Stypendialnej i ustalenie jej zadań i trybu pracy
285/2005
17-05-2005
Szczegółowych zasad ustalania propozycji wysokości stypendium szkolnego, oraz zasad rozliczania zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej
285a/2005
23-05-2005
Powołania Komisji Obwodowej do przeprowadzenia odbioru inwestycji pn. ”przebudowa nawierzchni dwóch odcinków drogi gminnej Nr 372318 w miejscowości Mikołajewice gm. Lutomiersk”
286/2005
30-05-2005
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży
287/2005
31-05-2005
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2005
288/2005
31-05-2005
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2005
589/2005
14-06-2005
Wyboru formy przetargu i ustalenia wysokości wadium
290/2005
17-06-2005
Powołania komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego
291/2005
28-06-2005
Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku
292/2005
30-06-2005
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2005
293/2005
30-06-2005
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2005
294/2005
30-06-2005
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2005
295/2005
30-06-2005
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2005
296/2005
04-07-2005
Powołania Komisji Przetargowej
297/2005
04-07-2005
Powołania Komisji Przetargowej
298/2005
04-07-2005
Powołania Komisji Przetargowej
299/2005
04-07-2005
Powołania Komisji Przetargowej
300/2005
05-07-2005
Wyboru formy przetargu i ustalenia wysokości wadium
301/2005
13-07-2005
Powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustanego przetargu nieograniczonego w dniu 22.07.2005 r.
302/2005
14-07-2005
Zmieniające Zarządzenie Nr 301-2005 Wójta Gminy Lutomiersk w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 22.07.2005r.
303a/2005
14-07-2005
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2004
303/2005
25-07-2005
Powołania Gminnej Komisji ds. Szacowani Szkód
304/2005
-
-
305/2005
29-07-2005
Powołania Komisji Przetargowej
306/2005
04-09-2005
Powołania Komisji Przetargowej
307/2005
18-08-2005
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2005
308/2005
18-08-2005
Powołania Komisji Przetargowej
309/2005
19-08-2005
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży
310/2005
19-08-2005
Powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego w dniu 26.08.2005 r.
310a/2005
19-08-2005
Powołania Komisji Przetargowej
311/2005
19-08-2005
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2005
312/2005
29-08-2005
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2005
313/2005
29-08-2005
Powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Lutomiersk
314/2005
29-08-2005
Ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji
315/2005
29-08-2005
Ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji obsługi
316/2005
14-09-2005
Powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Lutomiersk
317/2005
15-09-2005
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2005
318/2005
15-09-2005
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2005
319/2005
15-09-2005
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2005
320/2005
23-09-2005
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2005
321/2005
26-09-2005
Powołania Komisji Przetargowej
322/2005
26-09-2005
Powołania Komisji Przetargowej
323/2005
26-09-2005
Ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji
324/2005
26-09-2005
Ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
325/2005
30-09-2005
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na 2005 rok
325a/2005
07-10-2005
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2005
326/2005
12-10-2005
Powołania Komisji Przetargowej
327/2005
12-10-2005
Powołania Komisji Przetargowej
327a/2005
12-10-2005
Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych
328/2005
-
-
329/2005
21-10-2005
Ogłoszenia ósmego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lutomiersk, oznaczonych działkami nr 584/18, 584/19, 584/19 położonych w Lutomiersku przy ul. Irysowej, oraz ustalenia wysokości wadium
330/2005
21-10-2005
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2005
331/2005
21-10-2005
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2005
332/2005
21-10-2005
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2005
333/2005
27-10-2005
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2005
334/2005
27-10-2005
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2005
334a/2005
31-10-2005
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2005
335/2005
08-11-2005
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2005
336/2005
08-11-2005
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2005
337/2005
08-11-2005
Powołania Komisji przetargowej
338/2005
15-11-2005
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2005
339/2005
15-11-2005
Przedłożenia projektu budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2006
340/2005
28-11-2005
Powołania Komisji Przetargowej
340a/2005
30-11-2005
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2005
341/2005
01-12-2005
Powołania Komisji Przetargowej
342/2005
-
-
343/2005
01-12-2005
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2005
344/2005
01-12-2005
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2005
345/2005
01-12-2005
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2005
346/2005
01-12-2005
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2005
347/2005
01-12-2005
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2005
348/2005
15-12-2005
Powołania Komisji Przetargowej
349/2005
30-12-2005
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2005
350/2005
30-12-2005
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2005
351/2005
30-12-2005
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2005
351a/2006
02-01-2006
Uchylenia Uchwały Nr 203/2000 Zarządu Gminy w Lutomiersku z dnia 27 grudnia 2000r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za podłączenie się do sieci wodociągowej budowanej z funduszów gminnych przy udziale środków własnych gminy
352/2005
20-01-2006
Układu wykonawczego Budżetu Gminy lutomiersk na rok 2006
353/2006
02-02-2006
Zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu
353a/2006
02-02-2006
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2006
354/2006
15-02-2006
Powołania Komisji Przetargowej
355/2006
27-02-2006
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lutomiersk
356/2006
28-02-2006
Powołania Komisji Przetargowej
357/2006
28-02-2006
Uchylenia Zarządzenia Nr 353/2006 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu
358/2006
07-03-2006
Powołania Komisji Przetargowej
359/2006
02-03-2006
Zaciągnięcia kredytu na okrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu
360/2006
07-03-2006
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2006
361/2006
07-03-2006
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2006
362/2006
07-03-2006
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2006
363/2006
17-03-2006
Zmian w budźcie gminy Lutomiersk na rok 2006
364/2006
17-03-2006
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2006
365/2006
21-03-2066
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2006
366/2006
22-03-2006
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2006
366a/2006
24-03-2006
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2006
366b/2006
30-03-2006
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2006
366c/2006
30-03-2006
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2006
367/2006
06-04-2006
Powołania Komisji Przetargowej
368/2006
06-04-2006
Powołania Komisji Przetargowej
369/2006
06-04-2006
Powołania Komisji Przetargowej
370/2006
11-04-2006
Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
371/2006
28-04-2006
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2006
372/2006
28-04-2006
Powołania Komisji Przetargowej
373/2006
10-05-2006
Powołania Komisji Przetargowej
374/2006
12-05-2006
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2006
375/2006
12-05-2006
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży
376/2006
16-05-2006
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2006
377/2006
18-05-2006
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2006
378/2006
18-05-2006
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2006
379/2006
22-05-2006
Powołania Komisji Przetargowej
380/2006
22-05-2006
Powołania Komisji Przetargowej
381/2006
12-06-2006
Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku
382/2006
12-06-2006
Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
383/2006
14-06-2006
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2006
384/2006
16-06-2006
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2006
385/2006
19-06-2006
Zmiany zarządzenia Nr 359/2006 Wójta Gminy Lutomiersk w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu
386/2006
28-06-2006
Powołanie Komisji Przetargowej
387/2006
28-06-2006
Powołanie Komisji Przetargowej
388/2006
29-06-2006
Wyboru formy przetargu i ustalenia wysokości wadium
389/2006
30-06-2006
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2006
390/2006
30-06-2006
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2006
391/2006
30-06-2006
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2006
392/2006
03-07-2006
Ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy
393/2006
07-07-2006
Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
394/2006
07-07-2006
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2006
395/2006
17-07-2006
Powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską żywiołową i opiniowania wniosków kredytowych przeznaczonych na likwidację skutków tych klęsk na terenie Gminy Lutomiersk
396/2006
21-07-2006
Zbycia zbędnego składnika majątku ruchomego w postaci autobusu marki Autosan H-21 o numerze rejestracyjnym SAA 9351, rok produkcji 1986
396a/2006
21-07-2006
Regulaminu przetargu na zbycie zbędnego lub zużytego składnika majątku ruchomego Gminy Lutomiersk o wartości niższej niż 6000 Euro – autobusu marki Autosan H9-21 o numerze rejestracyjnym SAA 9351, rok produkcji 1986
397/2006
24-07-2006
Powołanie Komisji Przetargowej
398/2006
24-07-2006
Powołanie Komisji Przetargowej
399/2006
24-07-2006
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2006
400/2006
31-07-2006
Powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia
401/2006
08-08-2006
Zbycia zbędnego składnika majątku ruchomego w postaci autobusu marki Autosan H9-21 o numerze rejestracyjnym SIL 352B, rok produkcji 1984
402/2006
10-08-2006
Zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Lutomiersk nr 397/2006 z dnia 24 lipca 2006 r.
403/2006
14-08-2006
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2006
404/2006
14-08-2006
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2006
405/2006
16-08-2006
Nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Lutomiersku Gm. Lutomiersk, oznaczonej działką nr 1162 o pow. 07 ara i 447 m2
406/2006
25-08-2006
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży
407/2006
25-08-2006
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do dzierżawy
408/2006
19-09-2006
Powołania Komisji Przetargowej
409/2006
27-09-2006
Powołania Komisji Przetargowej
410/2006
30-09-2006
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2006
410a/2006
30-09-2006
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2006
411/2006
04-10-2006
Powołania Komisji Przetargowej
412/2006
6-10-2006
Zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zajmowania pasa drogowego dróg administracyjnych Gminy Lutomiersk, a nie zaliczanych do kategorii dróg gminnych
413/2006
6-10-2006
Ustanowienia operatora wprowadzania danych Gminnej Komisji Wyborczej w Lutomiersku
414/2006
6-10-2006
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2006
415/2006
10-10-2006
Zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu
416/2006
12-10-2006
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2006
417/2006
12-10-2006
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2006
418/2006
12-10-2006
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2006
419/2006
12-10-2006
Powołania Komisji Przetargowej
420/2006
13-10-2006
Wyboru formy przetargu, ogłoszenia pierwszego i drugiego przetargu oraz wysokości wadium
421/2006
18-10-2006
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2006
422/2006
19-10-2006
Ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
423/2006
23-10-2006
Ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji
424/2006
30-10-2006
Powołania Komisji Przetargowej
425/2006
31-10-2006
Powołania Komisji ds. kontroli działalności przedsiębiorcy Jadwigi Rychlik, prowadzącej działalność PN. „Usługi Transportowe Raj-Wywózi Transport Odpadów Komunalnych Płynnych” Jadwiga Rychlik, Wrząca, ul. Piłsudskiego 27, 95-083 Lutomiersk, w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem
425a/2006
3-11-2006
Powołania dwóch niezależnych zespołów pracowników Urzędu Gminy Lutomiersk w celu dokonania korekty składania kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy Lutomiersk i wyborach bezpośrednich Wójta Gminy Lutomiersk zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
`426/2006
6-11-2006
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2006
427/2006
6-11-2006
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2006
428/2006
6-11-2006
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2006
429/2006
7-11-2006
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2006
430/2006
10-11-2006
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2006
431/2006
10-11-2006
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2006
432/2006
10-11-2006
Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego w dniu 17.11.2006 r.
433/2006
10-11-2006
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2006
434/2006
17-11-2006
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2006
435/2006
21-11-2006
Powołania Komisji Przetargowej
436/2006
21-11-2006
Powołania Komisji Przetargowej
437/2006
22-11-2006
Zmiany Zarządzenia Nr 285/2005 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania propozycji wysokości stypendium szkolnego, oraz zasad rozliczania zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej
438/2006
27-11-2006
Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
439/2006
27-11-2006
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2006
440/2006
27-11-2006
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2006
441/2006
27-11-2006
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2006
442/2006
27-11-2006
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2006
443/2006
27-11-2006
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2006
444/2006
4-12-2006
Powołania Komisji Przetargowej
 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Osoba, która odpowiada za treść: Leszek Filipiak
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2006-08-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-08-02
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-06 10:34

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc