logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Lutomiersk

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Nabór na stanowisko urzędnicze
1.

Lista osób spełniających wymagania formalne w naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. rachuby i płac

Lista osób spełniających wymagania formalne w naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. rachuby i płac w Referacie Budżetu i Finansów

w Urzędzie Gminy Lutomiersk, z siedzibą przy Pl. Jana Pawła nr 11, 95-083 Lutomiersk

 

Do dalszego etapu postępowania zostały zakwalifikowane:

1.       Pani Magdalena Grabarczyk  zamieszkała w Zdziechowie.

2.       Pani Ewa Piszwajc  zamieszkała w Łodzi.

3.       Pani Janina Szałek zamieszkała w Łodzi.

4.       Pani Małgorzata Stachowicz zamieszkała w Konstantynowie Łódzkim.

5.       Pani Katarzyna  Krac zamieszkała w Pabianicach.

6.       Pani Izabella Paczkowska zamieszkała w Lutomiersku.

7.       Pani Monika Wojtczak zamieszkała w Woli Puczniewskiej.

Z kandydatami wybranym do dalszego postępowania przeprowadzona zostanie rozmowa                                 kwalifikacyjna. Przedmiotem rozmowy będzie sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu ustaw:
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych;

- ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;

- ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;       

-  ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

- ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej;

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

-rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej będzie oceniona również przydatność kandydata do                      wykonywania pracy na w/w stanowisku urzędniczym.

Rozmowy będę przeprowadzone w dniu 27 stycznia 2015r. o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lutomiersk (pok. nr 2).

Wójt Gminy Lutomiersk

/-/ Tadeusz Borkowski

Lutomiersk, dnia 23.01.2015r.

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Szczepaniak
Osoba, która wprowadziła dane: Robert Naglik
Data wytworzenia informacji: 2015-01-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-01-23
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-23 10:35

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc