logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Lutomiersk

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / WYBORY / Wybory Prezydenta RP 2015
1.

WYNIKI WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.

Wyniki głosowania ponownego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. na terenie Gminy Lutomiersk (źródło: PKW)

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzone w dniu 10 maja 2015 r. na terenie Gminy Lutomiersk (źródlo: PKW)


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Sylwia Kosińska-Beda
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2015-05-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-05-28
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-28 08:32

rejestr zmian publikacji »

2.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 14 kwietnia 2015 r.
w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Sylwia Kosińska-Beda
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2015-04-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-21
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-21 08:33

rejestr zmian publikacji »

3.

INFORMACJE O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W PONOWNYM GŁOSOWANIU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Sylwia Kosińska-Beda
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2015-04-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-08
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-08 10:23

rejestr zmian publikacji »

4.

NUMERY I GRANICE OBWODÓW GŁOSOWANIA, SIEDZIBY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA OBSZARZE GMINY ORAZ LOKALE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DOSTOSOWANE DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lutomiersk
z dnia 7 kwietnia 2015 r.

o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Sylwia Kosińska-Beda
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2015-04-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-08
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-08 10:37

rejestr zmian publikacji »

5.

INFORMACJE I KOMUNIKATY OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 14 W ŁODZI

Komunikat Okregowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Łodzi o jej składzie, siedzibie i godzinach dyżurów


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Sylwia Kosińska-Beda
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2015-03-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-03-27
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-22 10:45

rejestr zmian publikacji »

6.

SPIS I REJESTR WYBORCÓW, ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

INFORMACJA Wójta Gminy Lutomiersk o możliwości uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania i o dopisaniu do spisu wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r.

INFORMACJA Wójta Gminy Lutomiersk o sporządzonym spisie wyborców

INFORMACJA Wójta Gminy Lutomiersk o możliwości uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania i o dopisaniu do spisu wyborców

DRUK - Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

DRUK - Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

DRUK - Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

DRUK - Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

DRUK - Załącznik do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców

DRUK - Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców

DRUK - Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Sylwia Kosińska-Beda
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2015-03-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-03-05
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-18 08:55

rejestr zmian publikacji »

7.

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 kwietnia 2015 r. dotycząca głosowania korespondencyjnego (ZPOW-603-183/15)

INFORMACJA Wójta Gminy Lutomiersk o prawie wyborców do głosowania korespondencyjnego

DRUK - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Łodzi o powszechnym prawie wyborców do głosowania korespondencyjnego w kraju

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Sylwia Kosińska-Beda
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2015-02-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-02-27
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-22 10:43

rejestr zmian publikacji »

8.

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LUTOMIERSK dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 58/15 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej

ZARZĄDZENIE NR 38/15 WÓJTA GMINY LUTOMIERSK z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wykazu miejsc na obszarze Gminy Lutomiersk przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Sylwia Kosińska-Beda
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2015-02-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-02-27
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-14 12:38

rejestr zmian publikacji »

9.

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Informacja Wójta Gminy Lutomiersk o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 83/15 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 79/15 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 we Wrzącej

Zarządzenie Nr 79/15 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 we Wrzącej

 

SKŁAD OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - WRAZ Z PEŁNIONYMI FUNKCJAMI - POWOŁANYCH PRZEZ WÓJTA GMINY LUTOMIERSK W CELU PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 r.

WYKAZ SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH powołanych przez Wójta Gminy Lutomiersk Zarządzeniem Nr 64/15 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 64/15 WÓJTA GMINY LUTOMIERSK z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Lutomiersk w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

PROTOKÓŁ spisany w dniu 20 maja 2015r. z przebiegu losowania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Komunikat Wójta Gminy z dnia 17 kwietnia 2015 o losowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  

Zarządzenie Nr 60/15 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Lutomiersk do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz do prowadzenia czynności losowania składów obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 61/15 Wójta Gminy LutomiersK z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wskazania do składu obwodowej komisji wyborczej pracownika jednostki,
w której utworzony jest odrębny obwód głosowania

Zarządzenie Nr 62/15 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wskazania pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych do składu obwodowych komisji wyborczych

 

Komunikat Wójta Gminy Lutomiersk o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

DRUK - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2015 r. dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych - ZPOW-603-18/15

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Sylwia Kosińska-Beda
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2015-02-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-02-25
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-22 09:21

rejestr zmian publikacji »

10.

INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU OBYWATELI POLSKICH W GŁOSOWANIU W OBWODACH GŁOSOWANIA. INFORMACJA O CZYNNYM I BIERNYM PRAWIE WYBORCZYM.

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - ZPOW-603-11/15


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Sylwia Kosińska-Beda
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2015-02-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-02-25
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-12 15:27

rejestr zmian publikacji »

11.

INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DRUK - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

 

DRUK - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Sylwia Kosińska-Beda
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2015-02-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-02-25
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-18 08:58

rejestr zmian publikacji »

12.

INFORMACJE PKW

Serwis informacyjny PKW

Link do strony PKW http://prezydent2015.pkw.gov.pl


Komunikaty PKW opracowanie w formie wideo:

Wybory Prezydenta RP w 2015 r. — Termin i technika głosowania (I tura)
https://youtu.be/rItlXEwV4Tg

Wybory Prezydenta RP w 2015 r. — Uprawnieni do głosowania
https://youtu.be/8J8OD_wzl0I

Wybory Prezydenta RP w 2015 r. — Niepełnosprawni
https://youtu.be/BAA9juvB21k

Wybory Prezydenta RP w 2015 r. — Głosowanie korespondencyjne
https://youtu.be/rJumCYjeMW0

Link do playlisty ze wszystkimi komunikatami PKW w zakresie bieżących wyborów:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAimbok-fB0qdFtxnOnnwWPXa1_RiiZCu

 

Apel Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2015 r. do Wyborców (ZPOW-603-193/15)

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. dotycząca wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (ZPOW-603-179/15)

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 kwietnia 2015 r. dotycząca głosowania korespondencyjnego (ZPOW-603-183/15)


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. dotycząca uprawnień mężów zaufania (ZPOW-603-180/15)

Pismo Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-603-12/15 - dot. głosowania korespondencyjnego, dopisania do spisu wyborców, sporządzenia aktu pełnomocnictwa, wydania zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015r.

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - (Dziennik Ustaw z dnia 7 lutego 2015 r. poz. 188)

AKTY PRAWNE, OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY, WYJAŚNIENIA, OPINIE, INFORMACJE I PISMA OKÓLNE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ - dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitrej Polskiej znajdujące się na stronie PKW

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Sylwia Kosińska-Beda
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2015-02-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-02-25
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-23 14:22

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Wybory Prezydenta RP 2015
 Wybory Samorządowe 2014
wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc