logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Lutomiersk

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Rejestry i ewidencje / Rejestr Instytucji Kultury
1.

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY dla których organizatorem jest Gmina Lutomiersk

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lutomiersk jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189), które weszło w życie 21 maja 2012 r.


Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lutomiersk:

 1. Rejestr instytucji kultury prowadzi Referat Organizacyjno-Samorządowy w Urzędzie Gminy Lutomiersk.
 2. Zgodnie z §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lutomiersk.
 3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
   • otwarty dostęp do zawartości rejestru,
   • wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 4. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 5. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora, tj. w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk.
 6. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 7. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 16356 ze zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

 

Dokumenty do pobrania:
Rejestr instytucji kultury

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Urząd Gminy Lutomiersk
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2012-09-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-09-19
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-28 15:18

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rejestr skarg i wniosków
 Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
 Rejestr Instytucji Kultury
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc