logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Lutomiersk

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Organy / Rada Gminy / Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014-2018 / Sesja z dn. 26-03-2015
1.

Uchwała Nr VI/32/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr  V/23/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

Uchwała Nr VI/33/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

- załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/33/15

- załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/33/15

- załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/33/15

- załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/33/15

Uchwała Nr VI/34/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2015 - 2025

- załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/34/15

- załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/34/15

- załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/34/15

Uchwała Nr VI/35/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lutomiersk środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr VI/36/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Kazimierzu

Uchwała Nr VI/37/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Uchwała Nr VI/38/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/364/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19.09.2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1342

 Uchwała Nr VI/39/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat

 Uchwała Nr VI/40/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1623

 Uchwała Nr VI/41/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku

 

 

 

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Rada Gminy Lutomiersk
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2015-03-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-03-31
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-19 10:30

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Sesja z dn. 01-12-2014
 Sesja z dn. 05-12-2014
 Sesja z dn. 29-12-2014
 Sesja z dn. 29-01-2015
 Sesja z dn. 26-02-2015
 Sesja z dn. 26-03-2015
 Sesja z dn. 27-04-2015
wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc