logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Lutomiersk

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Podatki i opłaty lokalne
1.

Numer konta dotyczący uiszczania opłaty skarbowej i podatków lokalnych

Urząd Gminy Lutomiersk
L.B.S. Zduńska Wola, Oddział Lutomiersk
22 9279 0007 0024 0002 2000 0040
W przypadku przelewów spoza terytorium Polski wskazany powyżej nr konta należy poprzedzić numerem IBAN i SWIFT: GBW CPL. PP

*********************************************************************************

Uchwały podatkowe obowiązujące w roku 2015:

 Uchwała NR XV/111/11 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR LV/372/14 RADY GMINY LUTOMIERSKvz dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok

 
 
 

Uchwała Nr XLIV/302/13 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 16 grudnia 2013 r.w sprawie zmiany w Uchwale Nr XLIII/294/13 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych: od nieruchomości i od środków transportowych

 

Uchwały podatkowe obowiązujące w roku 2014:

Uchwała NR XV/111/11 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

 
 
 
 
Uchwała Nr XLIV/302/13 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 16 grudnia 2013 r.w sprawie zmiany w Uchwale Nr XLIII/294/13 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych: od nieruchomości i od środków transportowych

 

 

Uchwały podatkowe obowiązujące w roku 2013:

 

 

Uchwała Nr XXIX/189/12 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso 

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4173

Uchwała NR XV/111/11 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=3892

Uchwała Nr XXX/199/12 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXIX/189/12 Rady Gminy Lutomiersk z dnia  26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4680

 

 

Uchwały podatkowe obowiązujące w roku 2012:


UCHWAŁA NR LVII/400/10 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych: od nieruchomości i od środków transportowych -
jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/359/3267

UCHWAŁA NR X/64/11 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr LVII/400/10 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych: od nieruchomości i od środków transportowych

 

Uchwała NR XV/107/11 zmieniająca uchwałę Nr LVII/400/10 rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych: od nieruchomości i od środków transportowych 
- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=3888

 

Uchwała NR XIV/94/11 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=3956

Uchwała NR XV/108/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=3889

 

Uchwała NR XV/109/11 zmieniająca uchwałę NR VI/30/11 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=3890

Uchwała NR XV/110/11 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku leśnego, rolnego 
i od nieruchomości

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=3891

Uchwała NR XV/111/11 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=3892

 

Informacje i deklaracje na podatek są do pobrania pod następującymi linkami:  


-         IR-1 informacja o gruntach
http://www.bip.lutomiersk.akcessnet.net/upload/20051222110850rxfrzshtbtaf.doc
 


-         Z IR1/A dane o nieruchomościach rolnych
http://www.bip.lutomiersk.akcessnet.net/upload/20051222111428gv7ljsthfdlo.doc
 


-         Z IR1/B dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym
http://www.bip.lutomiersk.akcessnet.net/upload/20051222111614ipoast8gn3ho.doc
 


-         DR-1 deklaracja na podatek rolny
http://www.bip.lutomiersk.akcessnet.net/upload/20051222111911mkafqcjssuvj.doc
 


-         Z DR-1/A dane o nieruchomościach rolnych
http://www.bip.lutomiersk.akcessnet.net/upload/2005122211203308krb4895v2k.doc
 


-         Z DR 1/B dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym
http://www.bip.lutomiersk.akcessnet.net/upload/20051222112200i1gmholn5x51.doc
 


-         IL-1 informacja o lasach
http://www.bip.lutomiersk.akcessnet.net/upload/200512221123327rmqyhs423rr.doc
 


-         Z IL-1/A dane o nieruchomościach leśnych
http://www.bip.lutomiersk.akcessnet.net/upload/200512221126013faf4d75z0nz.doc

 

-         Z IL-1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym
http://www.bip.lutomiersk.akcessnet.net/upload/200512221127245akflegrpb9e.doc

  

-         DL-1 deklaracja na podatek leśny
http://www.bip.lutomiersk.akcessnet.net/upload/20051222113010uhi84uij4r0t.doc

  

-         Z DL-1/A dane o nieruchomościach leśnych
http://www.bip.lutomiersk.akcessnet.net/upload/200512221132372l62aggjeukf.doc

  

-         Z DL-1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym
http://www.bip.lutomiersk.akcessnet.net/upload/20051222113647bdo3g3vx7837.doc

 

-         IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
http://www.bip.lutomiersk.akcessnet.net/UserFiles/Informacja IN-1.doc

 

-         Z IN-1/A dane o nieruchomościach
http://www.bip.lutomiersk.akcessnet.net/upload/20051222114215zqhv8pox465q._ZN_1_A

-         Z IN-1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
http://www.bip.lutomiersk.akcessnet.net/UserFiles/Informacja IN_1_B.doc


-         DN-1 Deklaracja na podatek od nieuruchomości
http://www.bip.lutomiersk.akcessnet.net/UserFiles/DN-1.doc

 

-         Z DN-1/A dane o nieruchomościach
http://www.bip.lutomiersk.akcessnet.net/upload/20051222114755nknx2ybif9dy.doc

 

-         Z DN-1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
http://www.bip.lutomiersk.akcessnet.net/UserFiles/Deklaracja DN_1_B.doc

 

-   DT-1  Deklaracja na podatek od środków transportowych

 

http://www.bip.lutomiersk.akcessnet.net/UserFiles/dt-1_2012.pdf

 

 

-   DT-1  Załącznik do deklaracji

http://www.bip.lutomiersk.akcessnet.net/dt-1a__2012_pdf-za%C5%82%C4%85cznik.pdf

 

 

  

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

 Dokumenty wymagane od osób fizycznych:

1.      informacja o gruntach

2.      informacja w sprawie podatku od nieruchomości

3.      informacja o lasach

4.      deklaracja na podatek od środków transportowych

powinny być złożone w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub mających wpływ na zmianę  wysokości podatku.

 
Dokumenty wymagane od osób prawnych;

1.      deklaracja na podatek rolny - 
do 15 stycznia na dany rok podatkowy

2.      deklaracja na podatek od nieruchomości - 
do 31 stycznia na dany rok podatkowy

3.      deklaracja na podatek leśny - 
do 15 stycznia na dany rok podatkowy

 

Terminy płatności podatku:

osoby fizyczne: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada

osoby prawne:  do 15 każdego miesiąca

podatek od środków transportowych: 15 luty, 15 września
 

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Liliana Kaleta
Osoba, która wprowadziła dane: Robert Naglik
Data wytworzenia informacji: 2007-06-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-06-20
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-04 13:09

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc