logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Lutomiersk

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Organy / Rada Gminy / Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014-2018 / Sesja z dn. 05-12-2014
1.

Uchwała Nr II/4/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia rodzajów i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr II/5/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014

Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2014-2019

Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych za udział w pracach organów Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr II/9/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr II/10/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania Gminy, której ponoszone wydatki bieżące na prowadzenie przedszkola publicznego stanowiły będą podstawę do ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Lutomiersk na 2015 rok

Uchwała Nr II/11/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIV/305/13 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Lutomiersk

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4565

Uchwała Nr II/12/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  na rok 2015

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Lutomiersk do Zgromadzenia Związku Gmin Nadnerzańskich

Uchwała Nr II/14/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lutomiersk na rok 2015

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Rada Gminy Lutomiersk
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2014-12-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-12-09
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-17 07:46

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Sesja z dn. 01-12-2014
 Sesja z dn. 05-12-2014
 Sesja z dn. 29-12-2014
 Sesja z dn. 29-01-2015
 Sesja z dn. 26-02-2015
 Sesja z dn. 26-03-2015
 Sesja z dn. 27-04-2015
wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc