logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Lutomiersk

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Organy / Rada Gminy / Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010-2014 / Sesja z dn. 27-01-2014
1.

Uchwała Nr XLVI/313/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1133

Uchwała Nr XLVI/314/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2014-2019

Uchwała Nr XLVI/315/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego

Uchwała Nr XLVI/316/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową

Uchwała Nr XLVI/317/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Policji

Uchwała Nr XLVI/318/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=908

Uchwała Nr XLVI/319/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=909

Uchwała Nr XLVI/320/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Uchwała Nr XLVI/321/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kazimierz, gmina Lutomiersk

jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=910

Uchwała Nr XLVI/322/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Florentynów, gmina Lutomiersk

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=911

Uchwała Nr XLVI/323/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na majątek Gminy Lutomiersk, nieruchomości położonej w obrębie Mirosławice, gm. Lutomiersk

Uchwała Nr XLVI/324/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lutomiersk

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Rada Gminy Lutomiersk
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2014-01-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-01-31
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-10 14:11

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Sesja z dn. 01-12-2010
 Sesja z dn. 13-12-2010
 Sesja z dn. 28-12-2010
 Sesja z dn. 13-01-2011
 Sesja z dn. 22-02-2011
 Sesja z dn. 21-03-2011
 Sesja z dn. 19-04-2011
 Sesja z dn. 12-05-2011
 Sesja z dn. 27-06-2011
 Sesja z dn. 30-08-2011
 Sesja z dn. 28-09-2011
 Sesja z dn. 21-10-2011
 Sesja z dn. 21-11-2011
 Sesja z dn. 01-12-2011
 Sesja z dn. 28-12-2011
 Sesja z dn. 30-01-2012
 Sesja z dn. 05-03-2012
  Sesja z dn. 26-03-2012
 Sesja z dn. 25-04-2012
 Sesja z dn. 30-04-2012
 Sesja z dn. 16-05-2012
 Sesja z dn. 11-06-2012
 Sesja z dn. 27-06-2012
 Sesja z dn. 21-08-2012
 Sesja z dn. 19-09-2012
 Sesja z dn. 26-09-2012
 Sesja z dn. 05-11-2012
 Sesja z dn. 26-11-2012
 Sesja z dn. 17-12-2012
 Sesja z dn. 28-12-2012
 Sesja z dn. 31-01-2013
 Sesja z dn. 18-02-2013
 Sesja z dn. 22-03-2013
 Sesja z dn. 18-04-2013
 Sesja z dn. 14-05-2013
 Sesja z dn. 29-05-2013
 Sesja z dn. 25-06-2013
 Sesja z dn. 23-07-2013
  Sesja z dn. 27-09-2013
 Sesja z dn. 22-10-2013
 Sesja z dn. 08-11-2013
 Sesja z dn. 22-11-2013
 Sesja z dn. 16-12-2013
 Sesja z dn. 30-12-2013
 Sesja z dn. 27-01-2014
 Sesja z dn. 27-02-2014
 Sesja z dn. 08-04-2014
 Sesja z dn. 27-05-2014
 Sesja z dn. 26-06-2014
 Sesja z dn. 12-08-2014
 Sesja z dn. 26-08-2014
 Sesja z dn. 19-09-2014
 Sesja z dn. 07-10-2014
 Sesja z dn. 04-11-2014
 Sesja z dn. 12-11-2014
wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc