logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Lutomiersk

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Zarządzenia Wójta
1.

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Lutomiersk - kadencja 2010-2014

 

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LUTOMIERSK
Kadencja 2010-2014
 
 

 

Numer zarządzenia
Data wydania
W sprawie
1.
2.
3.
  ROK 2010  
1/10
06-12-2010
2/10
09-12-2010
3/10
09-12-2010
4/10
09-12-2010
5/10
15-12-2010
6/10
15-12-2010
 7/10  28-12-2010
 8/10  28-12-2010
8a/10 28-12-2010 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010
9/10 31-12-2010 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2010
10/10 31-12-2010 Zmian budżetu i w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2010
  ROK 2011  
11/11 14-01-2011 Przedłożenia autopoprawki do projektu budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2011
12/11 14-01-2011
13/11 18-01-2011 Ustalenia wysokości zwrotu dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonyjących na terenie gminy Lutomiersk
14/11 18-01-2011 Powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej pochodzenia zwierzęcego i sprzętu
15/11 24.02.2011 Wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
16/2011 24.02.2011
 17/2011  24.02.2011

Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2011 roku za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk

- załącznik Nr 1

- załącznik Nr 2

- wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego

18/2011 16.03.2011
19/2011 16.03.2011
20/11 28.03.2011
21/2011 28.03.2011

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego autobusu marki AUTOSAN H9-21 o numerze rej. SAK 9923 stanowiącego własność Gminy Lutomiersk

- załącznik Nr 1

22/11 28.03.2011 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2011
23/11 28.03.2011 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2011
24/11 28.03.2011 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2011
25/11 28.03.2011 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2011
26/11 08.04.2011 Powołania Komisji Przetargowej
27/11 13.04.2011 Ustalenia wysokości zwrotu dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonyjących na terenie gminy Lutomiersk
28/11 13.04.2011 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2011
29/11 29.04.2011 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2011
30/11 12.05.2011 Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2011-2019
31/11 12.05.2011 Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2011-2019
32/11 13.05.2011 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2011
33/11 19.05.2011  Powołania Komisji Przetargowej
33a/11 13.05.2011 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2011
34/11  24.05.2011 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2011 
35/11 24.05.2011

Przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

- załącznik Nr 1

- załącznik Nr 2

36/11 24.05.2011 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2011
37/11 02.06.2011 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2011
38/11 09.06.2011

Ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku szkolnym 2010/2011 pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

- załącznik Nr 1

39/11 09.06.2011 Upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świdczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowani działań wobec dłuzników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji 
40/11 14.06.2011

Powołania Komisji Przetargowej

- załącznik

41/11 14.06.2011 Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
41a/11 14.06.2011 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2011
42/11 15.06.2011 Wyboru formy przetargu, ogłoszenia  
43/11 16.06.2011 Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku za 2010 rok
43a/11 16.06.2011 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2010
44/11 28.06.2011 Wyznaczenia kandydata do zarządu Fundacji Rozwoju Gmin "PRYM" w Parzęczewie
45/11 28.06.2011  Wyznaczenia przedstawiciela Gminy Lutomiersk w Grupie Decyzyjnej ds. osi Leader Fundacji Rozwoju Gmin "PRYM" w Parzęczewie
46/11 29.06.2011  
47/11 12.07.2011 Ustalenia wysokości zwrotu dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Lutomiersk 
48/11 13.07.2011 Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 29.07.2011 r. na godz. 10
49/11 14.07.2011 Powołanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
50/11 18.07.2011 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2011
51/11 18.07.2011 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2011
52/11 18.07.2011 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2011
53/11 21.07.2011 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2011
54/11 21.07.2011 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2011
55/11 09.08.2011 Wykazu miejsc na obszarze Gminy Lutomiersk przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP
56/11 09.08.2011 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2011
57/11 22.08.2011 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2011
58/11 29.08.2011 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2011
59/11 09.09.2011 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2011
60/11 12.09.2011 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2011
 60a/11 12.09.2011  Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2011
61/11 12.09.2011 Obniżenia ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lutomiersk
62/11 12.09.2011 Wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
63/11 19.09.2011 Powołania Komisji Przetargowej
64/11 19.09.2011 Powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Lutomiersk
65/11 20.09.2011 Ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji
66/11 20.09.2011 Ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
67/11 21.09.2011 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2011
68/11 21.09.2011 Zmieniające Zarządzenie w/s powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
69/11 21.09.2011 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2011
70/11 30.09.2011 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2011
71/11 06.10.2011 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2011
72/11 07.10.2011 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2011
73/11 12.10.2011

Zatwierzenia Regulaminu organizacyjnego określającego zakres prac Gminnego Zespołu Interdyscypliarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

74/11 14.10.2011 Ustalenia wysokości zwrotu dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Lutomiersk
75/11 18.10.2011 Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 25.10.2011 na godz. 10:00
76/11 31.10.2011 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2011
77/11 31.10.2011 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2011
78/11 31.102.011 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2011
79/11 08.11.2011

Przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok

- załącznik Nr 1

- załącznik Nr 2

80/11 08.11.2011 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2011
81/11 08.11.2011 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2011
82/11 08.11.2011 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2011
83/11 08.11.2011 Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2011-2019
84/11 08.11.2011 Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wczesniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
85/11 10.11.2011 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2011
86/11 14.11.2011  Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samochodu specjalnego pożarniczego marki FS LUBLIN model Żuk A 15 o numerze rejestracyjnym EPA A 603 stanowiącego własność Gminy Lutomiersk 
87/11 14.11.2011 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2011
88/11 22.11.2011 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2011
89/11 22.11.2011 Przedłożenia projketu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2012-2019
90/11 22.11.2011 Przedłozenia projektu budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2012
91/11 23.11.2011 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2011
92/11 23.11.2011 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2011
93/11 29.11.2011 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2011
94/11 01.12.2011 Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2011-2019
95/11 06.12.2011 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2011
96/11 06.12.2011 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2011
97/11 12.12.2011 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2011
98/11 14.12.2011 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2011
99/11 29.12.2011 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2011
  ROK 2012  
100/12 19.01.2012 Ustalenia zwrotu dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Lutomiersk
101/12 19.01.2012 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2012
102/12 19.01.2012 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2012
103/12 09.02.2012 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2012
104/12 09.02.2012 Obniżenia ceny wywoławczej w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiacych własność Gminy Lutomiersk
105/12 09.02.2012 Wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
106/12 09.02.2012 Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 
 107/12 23.02.2012 

Dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2012 roku za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk

-załacznik nr 1

- załacznik nr 2

111/12 24.02.12 Powołania Komisji Przetargowej
112/12 24.02.12 Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk
113/12 28.02.12 Powołanina Komisji Przetargowej
114/12 12.03.12 Powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lutomiersku i ustalenia regulaminu określającego jej organizację i tryb działania
115/12 19.03.12 Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 23.03.2012 r. na godz. 10:00 
115A/12 26.03.2012 Ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji d/s szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowaną klęską ujemnych skutków przezimowania i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tej klęsce na terenie gminy Lutomiersk
116/12 02.04.2012 Ustalenie pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
116a/12 02.04.2012 Zmian budżetu i w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2012
117/12 12.04.2012 Ustalenia zwrotu dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Lutomiersk
118/12 13.04.2012 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2012
119/12 14.04.2012 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2012
120/12 24.04.2012 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2012
121/12 24.04.2012 Wyboru formy oprzetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
122/12 07.05.2012 Powołania Komisji Przetargowej
123/12 15.05.2012  Powołania Komisji Przetargowej 
124/12 17.05.2012 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2012
125/12 31.05.2012 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2012
126/12 31.05.2012 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2012
127/12 31.05.2012  Ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowana niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tej klęsce na terenie gminy Lutomiersk 
128/12 04.06.2012 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2012
129/12 11.06.2012 Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego prztargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 15.06.2012 o godz. 10:00 
130/12 12.06.2012 Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku za 2011 rok
131/12 21.06.2012 Powołania Komisji Przetargowej
132/12 22.06.2012 Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży
133/12 26.06.2012 Powołania Komisji Przetargowej
134/12 27.06.2012 Powołania Komisji Przetargowej
135/12 27.06.2012 Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
136/12 28.06.2012 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2012
137/12    
137a/12 29.06.2012 Nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Florentynów, gm. Lutomiersk, oznaczonej działką nr 259 o pow. 08 arów 
138/12 02.07.2012 Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Lutomiersku oraz powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Lutomiersk ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
139/12 05.07.2012 Powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w związku z umową dotyczącą "Przebudowy i rozbudowy istniejacego budynku przychodni zdrowia przy ul.Dąbrowskiego 21 w miejscowości Lutomiersk
140/12 09.07.2012 Odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
141/12 09.07.2012 Powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
142/12 09.07.2012 Zmiany Zarządzenia nr 73/11 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 12.10.2011 r. w sprawie zatwierdzenia Rehulaminu organizacyjnego określającego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
143/12 10.07.2012 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2012
144/12 30.07.2012 Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do oddania w najem 
145/12 30.07.2012 Ustalenia wysokości zwrotu dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Lutomiersk
146/12 02.08.2012 Powołania Komisji Przetargowej
147/12 03.08.2012 Powołania Komisji Przetargowej
 148/12  03.08.2012 Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonej do sprzedaży
149/12 10.08.2012 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2012
150/12 10.08.2012 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2012
151/12 20.08.2012 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2012
152/12 21.08.2012 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2012
153/12 23.08.2012 Powołania Komisji Przetargowej
154/12 24.08.2012 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2012
155/12 24.08.2012 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2012
156/12 31.08.2012 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2012
157/12 31.08.2012 Zmian w budżecie gmniny Lutomiersk na rok 2012
158/12 07.09.2012 Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk przeznaczonych do sprzedaży
159/12 07.09.2012 Wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
160/12 12.09.2012 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2012
161/12 24.09.2012 Odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
162/12 24.09.2012 Powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
163/12 24.09.2012

Zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego określającego zakres praz Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

-załacznik

164/12 24.09.2012 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2012
165/12 24.09.2012 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2012
166/12 25.09.2012 Powołania Komisji Przetargowej
167/12 27.09.2012 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2012
168/12 27.09.2012 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2012
169/12 27.09.2012 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2012
170/12 27.09.2012 Zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2012 przejściowego deficytu budżetu
171/12 28.09.2012 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2012
172/12 28.09.2012 Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2012-2019
172a/12 01.10.2012 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2012
173/12 09.10.2012 Ustalenia wysokości zwrotu dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Lutomiersk
174/12 15.10.2012 Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 19.10.2012r. na godz. 10:00
 175/12  18.10.2012 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2012
176/12 23.10.2012 Powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w związku z umową dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. "Budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Lutomiersku   
177/12 25.10.2012 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2012
178/12 25.10.2012 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2012
179/12 26.10.2012 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2012
180/12 26.10.2012 Wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
181/12 26.10.2012 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2012
182/12 30.10.2012 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2012
183/12 30.10.2012 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2012
185/12 31.10.2012 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2012
186/12 12.11.2012

Przeprowadzenia konsultacji projektu wieloletniwgo Programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2016

187/12 12.11.2012 Powołania osób do składu Komisji oceniającej oferty złożone w związku z zaputaniami ofertowymi na zakup mebli, laptopów i pomocy dadaktycznych w związku z realizacją projektu "Mały człowiek duże możliwości" realizowanego przez Gminę Lutomiersk
188/12 12.11.2012 Zmiany Zarządzenia nr 296/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniającego Zarządzenia nr 90/2007, nr 437/2006 z dnia 22 listopada 2006r., nr 285/2005 z dnia 17 maja 2005 w/s szczegółowych zasad ustalania propozycji wysokości stypedium szkolnego, oraz zasad rozliczania zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej 
189/12 14.11.2012 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2012
190/12 14.11.2012 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2012
190a/12 16.11.2012 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2012
191/12 21.11.2012 Przedłożenia projketu budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2013 
192/12 21.11.2012 Przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2013-2019
193/12 21.11.2012 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2012 
194/12 21.11.2012 Nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Lutomiersk, gm. Lutomiersk, oznaczonej działka nr 1128 o pow. 0,0296 ha i działką nr 1136 o pow. 0,0734 ha 
195/12 23.11.2012 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2012
196/12 23.11.2012 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2012
197/12 23.11.2012 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2012
198/12 23.11.2012 Upoważnienia Pani Doroty Pabjańskiej Kierownika GOPS w Lutomiersku do prowadzenia postepowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji 
199/12 26.11.2012 Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 30.11.2012 r. o godz. 10:00 
200/12 30.11.2012 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2012
201/12 10.12.2012 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2012
202/12 10.12.2012 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2012
203/12 12.12.2012 Nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Lutomiersk, gm. Lutomiersk, oznaczonej działka nr 1169 o pow. 0,0760 ha
204/12 12.12.2012 Przedłożenia autopoprawki do projketu budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2013
205/12 12.12.2012 Przedłożenia autopoprawki do projketu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2013-2019
206/12 12.12.2012 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2012
207/12 18.12.2012 Zmiany Zarządzenia Nr 114/12 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 12 marca 2012r. w/s powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lutomiersku i ustalenia regulaminu określającego organizację i tryb działania
208/12 20.12.2012  Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2012
209/12 31.12.2012 Zmian w Zarządzeniu Nr 200/12 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2012
210/12 31.12.2012 Zmian w Zarządzeniu Nr 200/12 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2012
211/12 31.12.2012 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2012
212/12 31.12.2012 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2012
  ROK 2013  
213/13 28.01.2013 Ustalenia wysokości zwrotu dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Lutomiersk
214/13 31.01.2013 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013
215/13 12.02.2013

Dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013 roku za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk

216/13 13.02.2013 Powołania Komisji Przetargowej
217/13 14.02.2013 Wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
218/13 14.02.2013 Obniżenia ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lutomiersk
219/13 14.02.2013 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013
220/13 28.02.2013 Ustalenia wysokości zwrotu dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Lutomiersk w 2013 roku
221/13 18.03.2013 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013
222/13 18.03.2013 Powołania komisji wizytującej lokale zgłoszone jako miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego
223/13 19.03.2013 Powołania Komisji Przetargowej
224/13 20.03.2013 Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na dzień 25.03.2013 na godz. 10:00
225/13 25.03.2013 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013
226/13 25.03.2013 Zatwierdzenia wzoru dokumentów dotyczących rejestru żłobków i klubów dziecięcych
227/13 26.03.2013 Powołania Komisji Przetargowej
228/13 26.03.2013 Powołania Komisji Przetargowej
 229/13  26.03.2013 Powołania Komisji Przetargowej
230/13 26.03.2013 Powołania Komisji Przetargowej
231/13 29.03.2013 W sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2013.
232/13 09.04.2013 Powołania Komisji Przetargowej
233/13 15.04.2013 W sprawie naboru wniosków na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu
234/13 16.04.2013 Powołania Komisji Przetargowej
235/13 16.04.2013 Powołania Komisji Przetargowej
236/13 16.04.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013
237/13 19.04.2013 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013
238/13 22.04.2013 Powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lutomiersk na wsparcie projektu sportowego w 2013r. i ustalenia regulaminu pracy tej Komisji
239/13 22.04.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013
240/13 24.04.2013 Zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej
 241/13  26.04.2013 Zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: Przebudowa ulic we Wrzącej": Ogrodowej, Społdzielczej, Świerkowej, Modrzejowej i Sienkiewicza" 
242/13 26.04.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013
243/13 26.04.2013 Zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: "Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w Stanisławowie Starym"
244/13 26.04.2013 Zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: "Przebudowa odcinka drogi dojazdowej Antoniew-Lutomiersk"
245/13 06.05.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013
246/13 06.05.2013 Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku
246a/13 07.05.2013 Zmian składu osobowego Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w urządzenia zabawowo-sportowe z przeznaczeiem dla mieszkańców wsi
247/13 15.05.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013
248/13 20.05.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013
249/13 21.05.2013 Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do oddania w najem
250/13 22.05.2013 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013
251/13 23.05.2013 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013
252/13 28.05.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013
253/13 31.05.2013 Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży
254/13  06.06.2013 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013 
 254a/13  11.06.2013 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013
255/13 13.06.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013
256/13 18.06.2013 Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
257/13 24.06.2013 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013
258/13 25.06.2013 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013
259/13 09.07.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013
260/13 10.07.2013 Ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowana niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tej klęsce na terenie gminy Lutomiersk 
261/13 16.07.2013  Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013  
262/13 16.07.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013
263/13 18.07.2013 Powołania Komisji Przetargowej
264/13 18.07.2013 Powołania Komisji Przetargowej
265/13  23.07.2013  Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013 
266/13 23.07.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013 
267/13 23.07.2013 Ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku szkolnym 2013/2014 pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
268/13 05.08.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013 
269/13 05.08.2013 Nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie Stanisławów Nowy, gm. Lutomiersk, oznaczonych nr 42/7 o pow. 0,1140 ha i 42/8 o pow. 0,1140 ha
269a/13 06.08.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013 
270/13 07.08.2013 Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiaćych własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży
271/13 07.08.2013 Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiaćych własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do dzieraży do 3 lat
272/13 08.08.2013 Wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
273/13 08.08.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013 
274/13 14.08.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013 
275/13 19.08.2013 Nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Babiczki, gm. Lutomiersk, oznaczonej działką nr 190 o pow. 0,8 arów 60 m2
276/13 21.08.2013 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013 
277/13 22.08.2013 Powołania Komisji Przetargowej
278/13 26.08.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013 
279/13 26.08.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013 
280/13 28.08.2013 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013 
281/13 29.08.2013 Powołania Komisji Przetargowej
282/13 29.08.2013 Powołania Komisji Przetargowej
283/13 26.08.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013 
284/13 30.08.2013 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013 
285/13 02.09.2013 Udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Lutomiersk w zakresie realizacji projektu "Kompetencje kluczowe - kluczem do przyszłości" realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
286/13 05.09.2013 Zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2013 przejściowego deficytu budżetu
287/13 11.09.2013 Powołania Komisji Przetargowej
288/13 13.09.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013 
289/13 13.09.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013 
290/13 13.09.2013 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013 
291/13 20.09.2013 Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
292/13 20.09.2013 Nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Zdziechów, gm. Lutomiersk oznaczonej działką nr 9 o pow. 2,27 hektara
293/13 20.09.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013 
294/13 24.09.2013 Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 30.09.2013 na godz. 11:00
295/13 27.09.2013 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013 
296/13 30.09.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013 
297/13 30.09.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013 
298/13 30.09.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013 
299/13 03.10.2013 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013 
300/13 15.10.2013 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013 
301/13 17.10.2013 Wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
302/13 17.10.2013 Obniżenia ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu niegraniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
303/13 23.10.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013 
304/13 23.10.2013 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013 
305/13 24.10.2013 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013 
306/13 28.10.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013
307/13 28.10.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013
308/13 04.11.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013
309/13 12.11.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013
310/13 12.11.2013 Ustanowienia procedury postępowania przy ustalaniu oceny pracy dyrektora szkoły dla której organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk
311/13 15.11.2013 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013 
312/13 19.11.2013 Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego i drugiego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 25.11.2013 na godz. 11:00
313/13 19.11.2013 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013 
314/13    
315/13 19.11.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013
316/13 21.11.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013
317/13 21.11.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013
318/13 21.11.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013
319/13 29.11.2013 Przedłożenia projketu budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2014
320/13 29.11.2013 Przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2014-2019
321/13 03.12.2013 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013 
322/13 04.12.2013 Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Lutomiersk na lata 2019-2019 
324/13 06.12.2013 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013 
325/13 09.12.2013 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2013 
326/13 10.12.2013 Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Lutomiersku oraz powołania Pełnomocnika Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
327/13 10.12.2013
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013 
328/13 16.12.2013 Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżet
329/13 16.12.2013 Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2013-2019
330/13 17.12.2013 Przedłożenia autoporawki do do projektu budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2014
331/13 17.12.2013
Przedłożenia autoporawki do do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2014-2019
332/13 17.12.2013
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013 
333/13 18.12.2013
Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013 
334/13 23.12.2013
Przedłożenia autoporawki do do projektu budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2014
 
335/13 27.12.2013
w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013 
336/13 31.12.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013 
336a/13 31.12.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 336/13 Wójta Gminy Lutomiersk 
336b/13 31.12.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013 
  ROK 2014  
 337/14  09.01.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
338/14 10.01.2014 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
339/14 13.01.2014 w sprawie ustalenia wysokości zwrotu dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujacych na terenie gminy Lutomiersk w okresie od wrzesnia do grudnia 2013 roku
340/14 15.01.2014 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonych w obrębie Prusinowice, gm. Lutomiersk, oznaczonych działkami nr 120 i 232/3 o pow. 3,96 hektara
341/14 17.01.2014 w sprawie uchylenia zarzadzenia Nr 226/2013 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dokumentów dotyczących rejestru żłobków i klubów dziecięcych
342/14 22.01.2014
343/14 23.01.2014
344/14 27.01.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2013
345/14 10.02.2014 w sprawie naboru wniosków na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu
346/14 18.02.2014 w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lutomiersk na wsparcie projektu sportowego w 2014r. i ustalenia regulaminu pracy tej komisji
347/14 20.02.2014 w sprawie zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
348/14 24.02.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
349/14 24.02.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
350/14 26.02.2014 w sprawie wykazu miejsc na obszarze Gminy Lutomiersk przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego
351/14 26.02.2014 w sprawie zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
 352/14 26.02.2014 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013 roku za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk
353/14 06.03.2014 w sprawie wyboru formy przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
354/14 06.03.2014 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim i trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lutomiersk
355/14 18.03.2014 w sprawie zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
356/14 09.03.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 357/14 19.03.2014 w sprawie cofnięcia rekomendacji do Zarządu Fundacji Rozwoju Gmin "PRYM"
358/14 19.03.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
359/14 19.03.2014 w sprawie wyznaczenia kandydata do Zarządu Fundacji Rozwoju Gmin "PRYM"
360/14 20.03.2014 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu udziału wynoszącego 1/2 części we współwłasności niezabudowanej działki gruntowej numer 49/6 o powierzchni 19 (dziewiętnaście) arów 23 (dwadzieścia trzy) metry kwadratowe, położonej w obrębie Wrząca, gm. Lutomiersk
361/14 25.03.2014 w sprawie sporządzenia o podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do oddania w najem
362/14 31.03.2014 w sprawie zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
363/14 31.03.2014 w sprawie zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
363a/14 31.03.2014 w sprawie w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014
364/14 02.04.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
365/14 02.04.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
366/14 02.04.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
367/14 09.04.2014 w sprawie zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
368/14 09.04.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego i trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 14.04.2014r. o godz. 11:00
369/14 14.04.2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
370/14 17.04.2014 w sprawie zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
371/14 17.04.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014
372/14 22.04.2014 w sprawie zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
373/14 24.04.2014 w sprawieustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji
374/14 24.04.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku za 2013 rok
375/14 25.04.2014 w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 370/14 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
376/14 28.04.2014 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
377/14 29.04.2014 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 355/10 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 28 maja 2010r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy służących do naliczania i rozliczania dotacji przekazywanych dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Lutomiersk
378/14 29.04.2014 w sprawie zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
379/14 30.04.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014
379a/14 30.04.2014 w sprawie zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
380/14 05.05.2014 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Lutomiersk
381/14 05.05.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
382/14 07.05.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
383/14 12.05.2014 w sprawie zmian w Zarzadzeniu Nr 371/14 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 17 kwietnia 2014r. w/s zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014
384/14 12.05.2014 w sprawie w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014
385/14 15.05.2014 w sprawie upoważnienia Pani Doroty Pabjańskiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku do prowadzenia postepowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
386/14 20.05.2014 w sprawie zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
387/14 29.05.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
388/14 29.05.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
389/14 29.05.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
390/14 29.05.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
391/14 30.05.2014 w sprawie zaciągnięcia pozyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
392/14 05.06.2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Lutomiersk w zakresie realizacji projektu "Tu i teraz tworzymy przyszłość"...
393/14 10.06.2014 w sprawie zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
394/14 18.06.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
395/14 18.06.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
396/14 24.06.2014 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
397/14 25.06.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
398/14 26.06.2014 w sprawie zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
398a/14 26.06.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014
399/14 26.06.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
400/14 30.06.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014
401/14 01.07.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014
402/14 04.07.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
403/14 04.07.2014 w sprawie zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
404/14 04.07.2014 w sprawie upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny
405/14 09.07.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
406/14 14.07.2014 w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 403/14 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 4 lipca 2014r. w/s zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
407/14 14.07.2014 w sprawie zmian budżeto gminy Lutomiersk na rok 2014
408/14 16.07.2014 w/s zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2014 przejściowego deficytu budżetu
409/14 18.07.2014 w sprawie zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
410/14 18.07.2014 w sprawie zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
411/14 18.07.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014
412/14 18.07.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014
413/14 18.07.2014 w/s zmiany w Zarządzeniu Nr 400/14 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 30 czerwca 2014 r. w/s zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
414/14 07.08.2014 w/s podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży
415/14 07.08.2014 w/s podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży
416/14 12.08.2014 w/s ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku szkolnym 2014/2015 pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
417/14 13.08.2014 w/s nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Zygmuntów, gm. Lutomiersk, oznaczonych działakami nr 44/6 i 45/7 o obszarze 2062 m2
418/14 13.08.2014 w/s powołania Komisji Przetargowej
419/14 13.08.2014 w/s powołania Komisji Przetargowej
 420/14 14.08.2014 w /s zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014
 421/14 27.08.2014 w/s powołania Komisji Przetargowej
 422/14  29.08.2014 w/s wykazu miejsc na obszarze Gminy Lutomiersk przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w/z z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
 423/14  27.08.2014 w /s zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
 424/14  29.08.2014 w /s zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014
 425/14  03.09.2014 w/s powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lutomiersku i ustalenia regulaminu określającego jej organizację i tryb działania 
426/14 05.09.2014 w /s zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
427/14 05.09.2014 w /s zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014
428/14 09.09.2014 w /s zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
429/14 12.09.2014 w /s zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014
430/14 22.09.2014 w/s zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
431/14 22.09.2014 w/s zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
432/14 24.09.2014 w/s zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
433/14 24.09.2014 w/s powołania Komisji Przetargowej
434/14 24.09.2014 w/s zmian w budżetcie gminy Lutomiersk na rok 2014
435/14 25.09.2014 w/s zmian w budżetcie gminy Lutomiersk na rok 2014
436/14 26.09.2014 w/s zmian w budżetcie gminy Lutomiersk na rok 2014
437/14 30.09.2014 w/s zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
438/14 30.09.2014 w/s zmian w budżetcie gminy Lutomiersk na rok 2014
439/14 02.10.2014 w/s zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
440/14 08.10.2014 w/s wyznaczenia dodatkowych miejsc - na obszarze Gminy Lutomiersk - przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
441/14 10.10.2014 w/s wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
442/14 10.10.2014 w/s zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
442a/14 10.10.2014 w/s wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
443/14 13.10.2014 w/s zmian w budżetcie gminy Lutomiersk na rok 2014
444/14

17.10.2014

w sprawie wskazania pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych do składu obwodowych komisji wyborczych
445/14 17.10.2014 w sprawie skazania do składu obwodowej komisji wyborczej pracownika jednostki, w której utworzony jest odrębny obwód głosowania
446/14 20.10.2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji
447/14 20.10.2014

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

448/14 22.10.2014 w/s zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
449/14 22.10.2014 w/s zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
450/14 24.10.2014 w/s zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
451/14 24.10.2014  
452/14 27.10.2014

w/s ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

453/14 29.10.2014

w sprawie powołania dwóch niezależnych zespołów pracowników Urzędu Gminy Lutomiersk w celu dokonania korekty składów kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy Lutomiersk i wyborach bezpośrednich Wójta Gminy Lutomiersk zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

454/14 31.10.2014

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 452/14 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 27 października 2014 r. ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

455/14 04.11.2014

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 447/14 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

456/14 05.11.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 14.11.2014r. na godz. 11:00
457/14 06.11.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
458/14 06.11.2014 w sprawie powołania Komisji dla dokonania podziału zdeponowanej dokumentacji wyborczej z wyborów do Parlamentu Europarlamentu przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.
459/14 06.11.2014 w sprawie zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
460/14 06.11.2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu
461/14 06.11.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014
462/14 17.11.2014 w sprawie zmmiany w Zarządzeniu Nr 460/14 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu
463/14 18.11.2014 w sprawie przedłożenia projketu budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2015
464/14 18.11.2014 w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2015-2025

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2010-12-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-12-15
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-09 09:03

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc